Hyppää sisältöön

Talvivaaran ympäristövalvonta EU:n tutkittavaksi

Kaivosyhtiö Talvivaaran aiheuttamien ympäristöongelmien viranomaisvalvonta tulee EU:n komission tutkittavaksi europarlamentaarikkojen Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Satu Hassi (vihr.) tekemän kirjallisen kyselyn perusteella.

Kuva: Yle

Parlamentaarikot vaativat viranomaisia ottamaan kovat keinot käyttöön jatkuvien luparajaylitysten takia.

Europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Satu Hassi (vihr.) arvostelevat voimakkaasti sekä viranomaisia että Talvivaaran kaivosta siitä, että jatkuviin ympäristöhaittoihin ei puututa.

EU-komissiolle jätetyn kirjallisen kyselyn perustana on, että Sotkamon Talvivaaran kaivos on jatkuvasti ylittänyt sen ympäristöluvassa sallitut päästöt moninkertaisesti ja aiheuttanut laajalla alueella huomattavaa vesistön pilaantumista. Pietikäinen vaatii nyt kovien keinojen käyttöä.

Talvivaaran ympäristörikkomukset ovat pöyristyttäviä.

Satu Hassi

- Suomen ympäristöviranomaiset eivät ole tehokkaasti puuttuneet ympäristöluvan ehtojen rikkomiseen. Viranomaiset eivät ole käyttäneet lain mahdollistamia hallintopakkokeinoja eivätkä edellyttäneet tehokkaasti luvan noudattamista.

Hassi hämmästelee kaivosyhtiön toimintaa.

- Talvivaaran ympäristörikkomukset ovat pöyristyttäviä. Lupahakemuksessaan Talvivaara arvioi sulfaattipäästöikseen alle 200 mg/litra. Todellisuudessa päästöt ovat olleet tuohon nähden jopa monikymmenkertaisia.

Pietikäisen ja Hassin mukaan viranomaisten antamat huomautukset eivät ole riittävä keino puuttua ilmenneiden ympäristöongelmien käsittelyyn. Europarlamentaarikkojen mukaan ympäristöviranomaisten menettely on rikkonut Suomen EU-velvoitteita.

- On selvää, että Talvivaaran ympäristöluvan ehtojen rikkomiseen ei ole puututtu kaikilla lain mahdollistamilla keinoilla. Olemmekin siis pyytäneet komissiota selvittämään, onko Suomen valtio rikkonut velvoitteitaan panna täytäntöön EU:n antama ympäristölainsäädäntö, Pietikäinen ja Hassi toteavat.

EU:n komissio ottaa asian käsittelyyn kuuden viikon sisällä.

Suosittelemme sinulle