Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Nobel-komitean perustelut Ahtisaaren palkitsemiselle

Norjan Nobel-komitea on päättänyt myöntää vuoden 2008 Nobelin rauhanpalkinnon Martti Ahtisaarelle hänen merkittävistä ponnisteluistaan kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi useissa maanosissa ja yli kolmen vuosikymmenen ajan. Nämä ponnistelut ovat osaltaan auttaneet rauhanomaisemman maailman ja "kansakuntien välisen veljeyden" hyväksi Alfred Nobelin hengessä.

Avaa Yle-sovelluksessa

Koko aikuisikänsä ajan suomalaisena korkeana virkamiehenä ja presidenttinä kansainvälisesti usein YK:n yhteydessä Ahtisaari on työskennellyt rauhan ja sovinnon puolesta. Viimeisten kahden vuosikymmenen ajan hänellä on ollut tärkeä rooli yrityksissä ratkaista useita vakavia ja pitkäaikaisia konflikteja.

Vuosina 1989-90 hänellä oli merkittävä osa Namibian itsenäistymisessä; vuonna 2005 hän ja hänen järjestönsä Crisis Management Initiative CMI olivat keskeisiä Indonesian Acehin monimutkaisen kysymyksen ratkaisussa.

Vuonna 1999 ja uudestaan vuosina 2005-07 hän yritti erityisen vaikeissa oloissa löytää ratkaisun Kosovon konfliktiin. Vuonna 2008 CMI:n ja muiden instituutioiden yhteistyöllä Ahtisaari on yrittänyt löytää rauhanomaisen ratkaisun Irakin ongelmiin. Hän on myös antanut rakentavan panoksen konfliktien ratkaisuun Pohjois-Irlannissa, Keski-Aasiassa ja Afrikan sarvessa.

Vaikka itse osapuolilla on päävastuu sodan ja konfliktin välittämisessä Norjan Nobel-komitea on useita kertoja myöntänyt Nobelin rauhanpalkinnon välittäjille kansainvälisessä politiikassa.

Tänään Ahtisaari on merkittävä kansainvälinen välittäjä. Hänen väsymättömien ponnistelujensa ja hyvien tulosten kautta hän on osoittanut, millainen rooli eri muotoisella välitystyöllä voi olla kansainvälisten konfliktien ratkaisussa. Norjan Nobel-komitea toivoo voivansa ilmaista toivon, että muut saisivat innoitusta hänen ponnisteluistaan ja saavutuksistaan.

Suosittelemme sinulle