Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Maahanmuuttajien työkykyä ei hyödynnetä

Suomessa on runsaasti työkykyisiä ja -haluisia maahanmuuttajia. Heidän rekrytointinsa olisi oiva keino ratkoa ongelmia, joita väestön ikääntyminen aiheuttaa työmarkkinoilla. Asiaa selvitti Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos.

Avaa Yle-sovelluksessa

Työssä olevista maahanmuuttajista hyvä tai erinomainen työkyky oli 91 prosentilla. Lukema on sama kuin valtaväestön palkansaajilla. Kyselyyn vastanneiden työttömien maahanmuuttajien työkyky oli vähintäänkin hyvä 76 prosentilla, kun vastaava lukema koko väestön työttömillä on 61. Tutkimukseen vastanneista työttömistä maahanmuuttajista liki kaikki olivat myös työhaluisia.

Tuloksista voi päätellä, että moni työtön maahanmuuttaja pärjäisi työelämässä mainiosti - jos vain löytäisi työpaikan. Suomessa on noin 130 000 maahanmuuttajaa, joista noin 65 000 kuuluu työvoimaan. Heistä noin viidennes on työttömiä. Lisäksi työvoiman ulkopuolella - esimerkiksi opiskelijoita, vanhempia, eläkeläisiä - on arviolta reilut 25 000 maahanmuuttajaa. Heistä joka kolmas etsii aktiivisesti työtä. Pellervon raportintekijät laskevat, että työkykyiset työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat työnhakijat muodostavat noin 20 000 ihmisen työvoimareservin. Raportin mukaan heidän rekrytointinsa yhdessä työperäisen maahanmuuton kanssa helpottaisi tilannetta työmarkkinoilla väestön ikääntyessä. Työllistymistä voi helpottaa Maahanmuuttajalle ensimmäinen työpaikka on vielä kielitaitoakin tärkeämpi asia. Kielitaito paranee työn ohessa, ja Suomessa saatu työkokemus avaa ovia eteenpäin työmarkkinoilla. Työvoimatoimistojen palvelut ovat erittäin tärkeitä maahanmuuttajille, sillä monelta puuttuvat suorat yhteydet työmarkkinoille. Kyselyyn vastanneista 49 prosenttia asioi työvoimatoimistoissa. Raportti toteaa, että palvelujen laatu on ensiarvoisen tärkeää maahanmuuttajien työllistymiselle. Maahanmuuttajat tarvitsevat työhön perehdytystä selvästi kantaväestöä enemmän, eikä sitä ole aina järjestetty riittävästi muun muassa kustannusten pelossa. Raportti kehottaakin pohtimaan keinoja, joilla työnantajaa voisi tukea maahanmuuttajien perehdytyksessä. Työllistyminen kun on kaikkien yhteinen etu. Tutkimuslaitos selvitti ensimmäistä kertaa maahanmuuttajien työkykyä Työterveyslaitoksen kehittämän indeksin avulla. Kyselylomake lähetettiin 4 000 maahanmuuttajalle. Heistä vain 1 103 heistä vastasi, mutta vastanneiden työkyky oli pääsääntöisesti erittäin hyvä.

Suosittelemme sinulle