Hyppää sisältöön

Katainen: leikkauslistoja ei vielä ole tekeillä

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen kiistää, että hallitus valmistelisi jo leikkauslistoja. Kataisen mukaan kyse on rakenteellisista uudistuksista. Myös hallituspuolueiden puheenjohtajat käsittelivät taloustilannetta tänään iltapäivän neuvottelussaan.

Kuva: YLE

Palaveriin osallistuivat pääministeri Matti Vanhanen, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, kulttuuriministeri Stefan Wallin sekä oikeusministeri Tuija Brax.

- Toistaiseksi ei ole säästölistoja tekeillä eli pyrimme nyt elvyttävillä toimenpiteillä ja erityisesti pankkisektorin virkistymiseen tähtäävillä toimepiteillä saamaan markkinat toimimaan, Katainen sanoo.

Hallitus joutuu ensi vuoden alkupuolella harkitsemaan uusia toimia julkisen talouden tasapainottamiseksi. Valtioneuvostossa tänään tarkistetun vakausohjelman mukaan tarvittavista lisätoimista päätetään helmikuussa, kun hallitus kokoontuu niin sanottuun hallituskauden puolivälin tarkistukseen.

Valtiovarainministeriö kirjaa noususuhdanteen taittuneen jo. Vakausohjelman mukaan talouskasvun arvioidaan jäävän keskimäärin 1,9 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä. Julkisen talouden tasapainon arvioidaan heikkenevän voimakkaasti, mutta pysyvän vielä ylijäämäisenä.

Suomen talouspolitiikan tavoitteita arvioiva vakausohjelma kirjaa sekä valtiontalouden että kuntasektorin muuttuvan kuitenkin alijäämäisiksi jo ensi vuonna.

Hallitus tekee rakenteellisia uudistuksia

Hallitus on jo varautunut korjaaviin toimiin, koska muuten julkistalouden rakenteellinen ylijäämä ei yllä vakausohjelman tavoitteeseen. Pari vuotta sitten tehdyssä vakausohjelman tarkistuksessa julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeksi asetettiin kahden prosentin rakenteellinen ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Näillä näkymin julkistalouden ylijäämä yltää vain yhteen prosenttiin vuonna 2012, kirjaa valtiovarainministeriö.

Korjaavilla toimilla tarkoitetaan Kataisen mukaan rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentäisivät menopaineita tulevaisuudessa.

- Jos vain velkaannumme, silloin valtiontaloudelta menee uskottavuus ja sitten myös lainarahan hinta alkaa kallistua, Katainen sanoo.

Julkistalouden ylijäämästä tuli kova haaste

Hallitusohjelmassa julkisen talouden ylijäämätavoite asetettiin vielä haastavammaksi. Tavoitteena on, että valtiontalouteen muodostuisi vaalikauden lopulla, eli vuonna 2011, rakenteellinen ylijäämä, joka vastaa yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta. Vakausohjelmassa arvioidaan valtiontalouden olevan kuitenkin vuonna 2011 alijäämäinen noin yhden prosentin verran suhteessa BKT:hen. Näin ollen hallitusohjelman tavoite valtiontalouden yhden prosentin rakenteellisesta ylijäämäsuhteesta ei ole toteutumassa - ilman uusia toimia.

Valtiovarainministeriön mukaan kehitys vaarantaa julkisen talouden tasapainoa. Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi on aiemmin arvioitu tarvittavan jopa neljän prosentin ylijäämäsuhde.

Työikäinen väestö vähenee

Hallitus on huolissaan myös suomalaisten ikääntymisestä ja huoltosuhteen heikentymisestä. Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä työikäinen väestö vähenee yli 250 000 henkeä, samalla kun 65-vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy yli 700 000:lla.

Julkinen talous joutuu siis sopeutumaan tilanteeseen, jossa eläkemenot sekä hoivapalvelujen tarve lisääntyvät voimakkaasti, samalla kun työvoiman väheneminen rajoittaa kokonaistuotantoa ja verotulojen kasvua.

Suosittelemme sinulle