Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 12 vuotta vanha

Rahapelien ikäraja nousee lokakuussa

Alaikäisiä halutaan suojella entistä tehokkaammin pelihaitoilta. Rahapeleihin on tulossa arpajaislain muutoksen myötä yleinen 18 vuoden alaikäraja lokakuun alussa. Myös rahapelien markkinoinnin pelisääntöjä tiukennetaan.

Avaa Yle-sovelluksessa

Muista rahapeleistä poiketen raha-automaatteja koskeva nykyinen 15 vuoden alaikäraja nousee 18 vuoteen 1. heinäkuuta 2011. Rahapeliyhteisöjen lisäksi ikärajavalvonta kuuluu asiamiehille ja esimerkiksi elintarvikeliikkeille sekä kioskeille, joissa on raha-automaatteja.

Erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien, kuten esimerkiksi vedonlyöntipelien ja useimpien raha-automaattipelien markkinointi kielletään muualla kuin erityisissä pelisaleissa, pelikasinoissa ja raviradoilla. Markkinointikiellosta huolimatta erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien osaltakin on sallittua antaa tietoa pelikohteista, -paikoista, -ehdoista ja -maksuista sekä voittojen todennäköisyydestä ja voitoista.

Lakimuutoksen myötä rahapelien markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin eikä markkinoinnilla saa luoda runsaalle pelaamiselle myönteistä mielikuvaa. Rahapeliluvan saanut rahapeliyhteisö saa markkinoida rahapelejä ja rahapeliyhteisöä, jos se tapahtuu vastuullisella tavalla ja tarkoituksessa suunnata kysyntää Suomessa luvallisiin peleihin.

Poliisihallitukselle uusia keinoja

Poliisihallitus saa uusia toimivaltuuksia puuttua luvattomaan rahapelitoimintaan ja luvallisenkin rahapelitoiminnan virheelliseen markkinointiin. Suomessa voi rahapelejä toimeenpanna ja markkinoida luvallisesti vain rahapeliluvan saanut toimija eli Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy. Ulkomaiset rahapeliyhtiöt eivät saa toimeenpanna tai markkinoida pelejään Suomessa.

Lokakuun alussa voimaan tulevassa arpajaislaissa on säännökset luvattoman rahapelin toimeenpanon ja luvallisen rahapelin lainvastaisen markkinoinnin kieltämisestä sekä kieltojen tehosteeksi asetettavasta uhkasakosta. Kiellot ja uhkasakot voi asettaa Poliisihallitus. Kielto voidaan kohdistaa rahapeliyhteisöjen itsensä lisäksi asiamiehiin, raha-automaattien käyttöä varten tilan luovuttaneisiin ja rahapelejä markkinoiviin tahoihin.

- Hallituksen linja rahapelien suhteen on selkeä. Suomessa halutaan vahvistaa yksinoikeusjärjestelmää, koska se on tehokkain tapa ennalta estää pelihaittoja ja rahapeleihin mahdollisesti liittyvää rikollisuutta sekä valvoa rahapelitoimintaa. Viesti muille kuin valtioneuvoston rahapeliluvan saaneille rahapeliyhteisöille on selkeä: rahapelejä saa toimeenpanna vain valtioneuvoston luvalla, totesi sisäasiainministeri Anne Holmlund neljän ministeriön yhteisessä arpajaislain muutoksia koskeneessa tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

- Nettipelaaminen on mahdollistanut nopeatahtisen, lähiympäristön sosiaalisen kontrollin ulkopuolella olevan pelaamisen. Nettipelaamiseen voi liittyä erityisiä pelihaittariskejä, mutta toisaalta nettipelaamista ja nettipelien toimeenpanoa on mahdollista valvoa uusilla tavoilla. Pelaaja voi itse asettaa rajoituksia pelaamiselleen, mutta myös vastuullinen rahapeliyhteisö tai julkinen valta voi rajoittaa pelaamista, Holmlund sanoi.

Toisen vaiheen muutokset eduskunnalle syksyn aikana

Suomalaista rahapelijärjestelmää kehitetään merkittävästi uudistamalla arpajaislakia kahdessa eri vaiheessa. Arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen muutosesitykset pyritään antamaan eduskunnalle vielä tämän syksyn aikana. Toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtyä vakiintuneiden yksinoikeustoimijoiden mahdollisesta toimilupajärjestelmästä lakisääteiseen yksinoikeuksien järjestelmään.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy mainitaan suoraan laissa. Samalla on tarkoitus tiukentaa edelleen julkisen vallan ohjausotetta näihin rahapeliyhteisöihin.

Suosittelemme sinulle