Hyppää sisältöön

Vanhuksia siirrellään puutteellisin päätöksin

Vanhusten oikeuksissa hoitopaikkaa muutettaessa on toivomista. Eduskunnan oikeusasiamiehen valvonnassa on havaittu, että kunnat hoitavat muutostilanteita puutteellisesti .

Kaija Kervinen

Esimerkiksi vanhusten palveluasumista kilpailutettaessa on joissakin tapauksissa käynyt niin, että vanhukset joutuvat muuttamaan hoitopaikasta toiseen, jopa toiselle paikkakunnalle. Laeissa on jonkin verran säännöksiä siitä, mitä oikeuksia vanhuksilla tällaisessa tilanteessa on, mutta niitäkään ei aina noudateta, sanoo esittelijäneuvos Tapio Räty oikeusasiamiehen toimistosta.

Viranomaisten velvollisuuksista  säädetään muun muassa sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuollon asiakaslaissa. Terveydenhuoltoon siirtämistä lait eivät koske. Esittelijäneuvos Räty tiivistää, että vanhuksia ja omaisia on informoitava muutosta jo suunnitteluvaiheessa, ja jokaisen vanhuksen kanssa on neuvoteltava asiasta erikseen. Jokaisesta siirrosta on tehtävä yksilökohtainen päätös, ja siihen pitää liittää muutoksenhakuohjaus, Räty muistuttaa.

- Asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta häntä koskevaan ratkaisuun viime kädessä tuomioistuimessa. Aika usein päätöksentekoa ei tehdä tai se on tehty puutteellisella tavalla.  

Räty muistuttaa myös, että prosessin aikana vanhuksen palvelusuunnitelmaan on kirjattava kaikki vaihtoehdot sekä vanhuksen omat näkemykset.

Joutuuko 95-vuotias muuttamaan?

Itsenäisen Suomen ikäinen Reino Heikkinen on asunut kuusi vuotta Siilinjärvellä Palvelutaloyhdistyksen ylläpitämässä Akuliinassa. Kilpailutuksen jälkeen kunta antaa maksusitoumuksen vain Attendon pian valmistuvaan palvelutaloon naapurikuntaan Nilsiään.

- Kun ruppee puhumaan, että tässä on hyvä olla ja että tässä on kodinomaiset oltavat, niin sanotaan, että EU:n direktiivien mukaan meidän on kilpailutettava, Heikkinen ihmettelee tilannetta.

Hän näkee nykymenossa huutolaisajan piirteitä:

- Tämä ruppee jo tuntumaan siltä,  että ollaanko myö takaisin menossa. Meiltä ei kysytä, kun kilpailutettaan. Ja joka halvimmalla ottaa,  niin sinne vaan.

Kohtuuttomuutta tulkitaan tiukasti

Siilinjärven kunta hoitelee asiaa pitkälti pykälien mukaan, mutta silti vanhuksen mahdollisuudet jäädä entiseen asuinpaikkaan vaikuttavat ohuilta. Hankintalaissa on pykälä, joka sallii poiketa kilpailun tuloksesta, jos ratkaisu olisi kohtuuton. Siiliset-liikelaitoksen vanhustenhuollon tulosaluejohtaja Kati Kantanen on lukenut oikeustapauksia:

- Niissä on hyväksytty perusteita, joissa esimerkiksi sairauden tila pahenee. Nämä ovat olleet monesti psykiatrisesti sairaita. Tai sitten joissakin oikeusasteissa on tulkittu, että ikäihminen on asunut erittäin pitkään, kymmeniä vuosia, asunnossaan.

Kantasen mukaan vanhusta ei Siilinjärvellä siirretä myöskään siinä tapauksessa, että hän jo jonottaa vaativampaan hoitoon eli tehostettuun palveluasumiseen.

Kuntaliitto on laatinut juuri uuden oppaan palveluasumisen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta. Strateginen tavoite on, että palvelutalon asukkaan ei tarvitsisi muuttaa, vaikka kilpailutus johtaisi palvelun tuottajan vaihtumiseen.

Suosittelemme sinulle