Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Vaalikone paljastaa: Ehdokkaat antaisivat rahaa mieluummin vanhuksille kuin kouluille

Ikä vaikuttaa ehdokkaiden rahanjakohaluihin: mitä vanhempi ehdokas on, sitä vahvemmin rahaa halutaan laittaa vanhusten hoitoon.

Kartta ja pylväät. Mihin ehdokkaat kohdentaisivat rahalahjoituksen?
Kuva: Juha Kiiskinen / Yle
Mia Gertsch
Avaa Yle-sovelluksessa

Yle Uutiset selvitti kuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastauksien perusteella, mihin ehdokkaat sijoittaisivat peruspalveluihin korvamerkityn kuvitteellisen rahalahjoituksen.

Kysymys oli muotoiltu seuraavasti: "Jos kotikuntasi saisi suuren rahalahjoituksen peruspalveluiden kehittämiseen, mihin seuraavista raha tulisi ensi sijassa kohdentaa. Valitse kaksi vaihtoehtoa."

Vastausvaihtoehtoina olivat:

sosiaalitoimen palveluihin
lasten päivähoitoon
vanhusten hoitoon
kouluihin
hoitohenkilökunnan palkkoihin
terveyskeskuksiin
erikoissairaanhoitoon

Vastaukset olivat varsin yhdenmukaisia: liki kolmannes kuntavaaliehdokkaista sijoittaisi rahat vanhusten hoitoon. Toiseksi entinen kannatusta saivat koulut, niille antaisi rahaa viidennes vastaajista. Vähiten kannatusta saivat rahan laittaminen hoitohenkilökunnan palkkoihin ja erikoissairaanhoitoon.

Kunnittain katsottuna jako on vielä selvempi: kaikkiaan 223 kunnassa Manner-Suomen 303 kunnasta vanhusten hoito nousi ehdokkaiden ykkösvaihtoehdoksi. 45 kunnassa ehdokkaat satsaisivat ensisijaisesti kouluihin.

Ikä vaikuttaa rahanjakohaluihin. Yli 60-vuotiaista ehdokkaista vanhusten hoitoon rahat laittaisi 37 % vastanneista. Sen sijaan alle 30-vuotiaista ehdokkaista 27,5 % laittaisikin rahat mieluummin kouluihin ja 20,5 % vanhusten hoitoon.

Suosittelemme