Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 11 vuotta vanha

STUK: Talvivaaran vesistöissä monikymmenkertaisia uraanipitoisuuksia

Talvivaaran kipsisakka-altaasta peräisin oleva uraanipitoinen vesi on kulkeutunut kaivosalueen vesistöihin. Myös eteläpuolen alustavissa mittauksissa on havaittavissa uraanipitoisuuden kasvua vesissä. Uraania on löydetty monikymmenkertaisesti aiempiin mittauksiin verrattuna. Säteilymäärät eivät kuitenkaan ole ihmisille vaarallisia.

Talvivaaran välittämässä kuvassa etsitään kipsisakka-altaan vuotoa viistokaikuluotaimella altaan 1-lohkolla tiistaina 6. marraskuuta 2012.
Talvivaaran välittämässä kuvassa etsittiin kipsisakka-altaan vuotoa viistokaikuluotaimella altaan 1-lohkolla tiistaina 6. marraskuuta 2012. Kuva: Talvivaara
Tuuli Toivanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Säteilyturvakeskus on analysoinut tarkemmin kaivosalueelta tiistaina ja keskiviikkona keräämiään vesinäytteitä. Näytteiden uraanipitoisuudet ovat 1–5 becquereliä litrassa. 

Tiistaina noin kolmen kilometrin päässä kipsisakka-altaan vuotokohdasta pohjoiseen sijaitsevasta Salmisen purosta mitattu uraanipitoisuus on 1,4 becquereliä litrassa. Tämä on noin 50–80 kertaa suurempi kuin alueella aiemmin mitattu uraanipitoisuus.

Keskiviikkona vastaavassa kohdassa uraanipitoisuus oli vielä tästä kolminkertaistunut.

Uraanipitoisuudet kaivosalueella ja ympäristössä ovat kuitenkin sen verran pieniä, että niistä ei koidu säteilyvaaraa ihmiselle. Juomaveden uraanipitoisuuden sallittu raja on 3 becquereliä litrassa. Raja perustuu uraanin säteilyvaikutuksiin.

Sen sijaan uraanin kemialliseen myrkyllisyyteen perustuva Kansainvälisen terveysjärjestön (WHO) suositusarvo juomaveden uraanille on 30 mikrogrammaa litrassa. Tämä on alle 1 becquereliä litrassa.

- Me jatkamme Talvivaarassa ympäristön radioaktiivisuuden valvontaa. Eteläpuolen mittauksista on luvassa tarkempia tuloksia myöhemmin, kertoo laboratorionjohtaja Pia Vesterbacka Säteilyturvakeskuksesta.

Vuotaneessa vedessä 4 000 kiloa uraania

Aiemmin STUK kertoi, että Talvivaaran kipsisakka-altaasta vuotaneessa jätevedessä on uraania 100 - 200 becquereliä litrassa. Se on 7 000 mikrogrammaa  litrassa.

Jätevesialtaasta on virallisten tietojen mukaan vuotanut ainakin 600 000 kuutiota jätevettä, josta suurin osa on saatu kerättyä maapohjaisiin varoaltaisiin. Luontoon on Ylen tietojen mukaan päässyt 20 000 kuutiota jätevettä.

Jos jätevedessä on 7 grammaa uraania litrassa, on kaivosalueelle vuotaneessa vesimäärässä uraania yhteensä 4 000 kilogrammaa. Määrä kuulostaa suurelta, mutta sitä pitää suhteuttaa.

- Missä hyvänsä maaperässämme olevassa kiviaineksessa on 10 metriä kertaa 10 metriä kertaa 10 metriä palassa 10 kiloa uraania. Eli Talvivaarasta päässyt uraani on samankokoinen joka löytyy 400:sta tällaisesta kivipalasta, selvittää Mika Markkanen STUK:sta uraanipäästön määrää.

- Lisäksi kyseessä on luonnonuraani, joka ei ole samalla tavalla säteilevää kuin ydinvoimaloiden käyttämä uraani.

STUK:in tietojen mukaan Talvivaara ei ole pohjavesialueella, jolloin uraanipitoinen vesi ei suojaamattomien varoaltaiden pettäessäkään sekoitu juomaveteen.

- Imeytyessään jätevesi sekoittuu niin suuriin vesimassoihin, ettei siitä uraanin kannalta aiheudu terveyshaittoja ihmisille, sanoo Markkanen.

Suosittelemme