Hyppää sisältöön

Musiikki on äänekäs terapeutti

Musiikilla on voimauttava vaikutus. Vain aniharvoin musiikista voi olla haittaa. Musiikintutkija tietää, että musiikista haetaan yleensä juuri sitä, mitä sillä hetkellä elämässä kaivataan.

Kuva: YLE
Marika Paaso,
Heli Kaski

Musiikki on entistä vahvemmin ja kätevämmin läsnä arjessamme. Ämppärit ja älypuhelimet mahdollistavat lempimusiikin kuuntelun missä ja milloin vain, ja erityisesti nuorille musiikki on tärkeä elämän sisältö.

Mutta miksi musiikista on tullut niin suuri osa elämäämme?

Musiikintutkija Suvi Saarikallio kertoo, että musiikki koskettaa monia eri elämänalueita, ja juuri sen vuoksi musiikin merkitys on hirveän suuri.

- Musiikki tavoittaa tunnetiloja ja antaa elämyksiä. Se on yhdistävä voima eli myös musiikin sosiaalinen puoli on tärkeä: se että kuuluu kaveripiiriin. Lisäksi musiikki antaa eväitä pohtia, kuka itse on ja muita maailmankuvallisia asioita.

Saarikallio tutkii musiikkiin liittyviä tunteita ja nuorten hyvinvointia. Väitöskirjassaan hän perehtyi siihen, kuinka nuoret käyttävät musiikkia tunteiden säätelyn välineenä.

- Musiikin avulla voidaan purkaa pahaa oloa, pitää hyvää mieltä yllä tai käydä erilaisia tunnekokemuksia läpi, Saarikallio tarkentaa.

Saarikallion mukaan erityisesti tytöille musiikki on tunteiden käsittelyn väline, pojat puolestaan hakevat musiikista enemmän positiivisia tunne-elämyksiä ja tapaa tuoda omaa identiteettiään ilmi.

Voiko musiikista olla haittaa?

Aina nuorten musiikinkuunteluun tai harrastamiseen ei suhtauduta varauksettoman positiiviseesti. Monessa perheessä ihmetellään, että onko sen lapsen pakko noin karmeaa musiikkia kuunnella ja pelätään, että pojasta tulee pian punkkari.

Saarikallion mukaan musiikista on hyvin harvoin nuorelle haittaa. Yleensä nuoret osaavat valita musiikkinsa fiksusti.

- Ainakin ne nuoret, joita olen tutkinut, osaavat löytää musiikista itselleen hyvät ja positiiviset asiat.

Poikkeuksiakin tietysti voi olla. Esimerkiksi masentuneet nuoret  eivät välttämättä löydä musiikistakaan keinoa omien tunteidensa käsittelemiseen.

- Silloin voi jopa olla, että musiikki vahvistaa ikäviä tunteita, Saarikallio lisää.

Musiikki voi ehkäistä syrjäytymistä

Yleisesti ottaen musiikilla on kuitenkin voimauttava vaikutus.

Me voidaan kuulla musiikissa juuri se, mitä sillä hetkellä tarviikin kuulla.

Musiikintutkija Suvi Saarikallio

- Se antaa mahdollisuuden heijastaa omaa itseään musiikkiin: me voidaan kuulla musiikissa juuri se, mitä sillä hetkellä tarviikin kuulla, Saarikallio selittää.

Saarikallion mukaan musiikki toimii peilinä myös taaksepäin, sen avulla voi palata menneisiin aikoihin.

- Musiikkia on verrattu valokuva-albumiin. Se on oman elämänhistorian lähde ja tuki.

Voisiko musiikin vaikutus olla niin voimakas, että se auttaisi jopa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä? Saarikallion mielestä sekin on mahdollista.

- Jos musiikki auttaa ystävyyssuhteiden vahvistamisessa, antaa positiivisia onnistumisen kokemuksia ja auttaa työstämään tunteita, niin toki tällaiset kokemukset tukevat hyvinvointia ja voi sitä kautta mahdollisesti myös ehkäistä syrjäytymistä.

Suosittelemme sinulle