Hyppää sisältöön

Pitkä ja kaunis nainen ansaitsee enemmän

Ulkonäkö vaikuttaa yhä enemmän työelämässä menestymiseen. Se vaikuttaa työllistymiseen, uralla etenemiseen ja palkkaan. Ulkonäkö tulee esiin naisten mutta ei juuri miesten menestymisessä työmarkkinoilla.

Kuvituspiirros, jossa kaksi naista.
Kuva: Stina Tuominen / Yle
Helena Ala-Mettälä

Tuore suomalaistutkimus kertoo, että pitkät naiset saavat lyhyitä parempaa palkkaa. Samantyyppisiä tutkimustuloksia on saatu muualtakin maailmalta, mutta suomalaistutkimus perustuu pitkäaikaiseen tarkasteluun suomalaisella kaksosaineistolla.

- Pituudella on vaikutusta lähinnä naisten palkkaan eli lyhyet naiset saavat heikompaa palkkaa, sanoo tutkija Petri Böckerman Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

Tutkimuksen mukaan miehillä pituus vaikuttaa palkkaan lähinnä lama-aikana, suhdannevaihtelut näkyvät siten, että 90-luvulla pitkät miehetkin saivat parempaa palkkaa kuin lyhyet.

Pituuden lisäksi on tutkittu ihmisen painon vaikutusta työelämässä, naisilla lihavuus vaikuttaa palkkaan.

- Naisten kohdalla merkittävä ylipaino alensi palkkaa sekä lisäsi työttömyysriskiä, mutta miesten kohdalla sitä ei havaittu, sanoo professori Pekka Räsänen Turun yliopistosta.

Lihavien naisten työttömyysriski on jopa kaksinkertainen hoikkiin naisiin verrattuna. Hoikat naiset saavat samasta työstä viitisen prosenttia enemmän palkkaa kuin lihavat,  mutta koulutetuilla hoikilla naisilla palkkaero on jo huomattavasti suurempi.

- Meidän omassa tutkimuksessa, kun vertailtiin hyvin koulutettuja naisia, niin hoikilla palkka oli jopa viidenneksen suurempi kuin lihavilla, se oli ihan merkittävä osuus, sanoo vanhempi tutkija Kaisa Kauppinen Työterveyslaitokselta.

Hoikkuuteen tai pituuteen uskotaan liittyvän myös henkisiä ominaisuuksia kuten ystävällisyys, sosiaaliset taidot, yhteistyökyky ja tehokkuus.

Ulkonäkö eriarvoistaa naisia työelämässä

Tutkijoiden mukaan ulkonäkö ei ole ainoa tai ensisijainen vaatimus työelämässä, mutta tulevaisuudessa se korostuu edelleen, kun palveluammatit yleistyvät.

- Hyvännäköisiksi arvioidut ihmiset näyttäisivät menestyvän paremmin pitkin uraansa, ulkonäöstä saa hyötyä pidemmältäkin ajalta, sanoo professori Pekka Räsänen.

Ulkonäöllä on kuitenkin merkitystä lähinnä naisten menestymiseen työelämässä, ei miesten. Lihavat miehet voivat saada jopa parempaa palkkaa kuin laihat.

- Ulkonäkökriteerit ovat erilaisia naisilla ja miehillä, niillä on erilainen painoarvo. On tyypillisempää, että naisilla käytetään ulkonäköseikkoja arvioinnin perusteina kuin miehillä, sanoo professori Pekka Räsänen Turun yliopistosta.

Suomessa ulkonäkövaatimuksia tuodaan harvoin julki, mutta ne ovat olemassa piilossa työelämässä.

- Meillä ulkonäkö on tabu. Suomessa luotetaan hyvin paljon siihen, että viralliset koulutuksen tuomat pätevyydet ratkaisevat kilpailun ja palkan työelämässä, vaikka toisaalta tiedämme, mikä on muiden tekijöiden merkitys. Siitä ei helposti puhuta, koska sitä ei pidetä jollakin tavalla hyväksyttävänä, sanoo professori Pekka Räsänen.

Tutkijat myös löysivät työmarkkinoiltamme naisten syrjintää fyysisten ominaisuuksien perusteella.

- Meidän tutkimus antaa viitteitä siitä, että naisia koskeva tulos voi johtua siitä, että lyhyitä naisia jostain syystä syrjitään työmarkkinoilla. Syrjintä on sellainen asia, josta ei voi saada juuri koskaan suoraan tietoa, sen olemassaolo voidaan päätellä vain epäsuorasti ja mekin saimme vain epäsuoria viitteitä siitä, sanoo tutkija Petri Böckerman Palkansaajien tutkimuslaitokselta.

 Myös toisen tutkimuksen mukaan lihavien naisten heikompi menestys työmarkkinoilla viittaa diskriminaatioon.

- Ylipainolla voi olla suora ja negatiivinen merkitys työelämässä. Tutkimusten mukaan liikapaino näyttäisi lisäävän naisten keskinäistä epätasa-arvoisuutta työmarkkinoilla, sanoo professori Pekka Räsänen Turun yliopistosta.

Suosittelemme sinulle