Hyppää sisältöön

VTT selvittää kipsisakka-altaan vuodon Talvivaaralle

Talvivaaran kaivosyhtiö on tilannut selvityksen kipsisakka-altaan vuotoon johtaneista syistä Valtion teknilliseltä tutkimuskeskuselta, VTT:ltä. Alustavia tuloksia odotetaan tammikuun loppuun mennessä.

Talvivaaran kaivoksen tyhjennetty kipsisakka-allas kuvattuna Sotkamossa 19.marraskuuta. Kuva: Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

VTT kokoaa parhaillaan riippumatonta asiantuntijaryhmää ja on varautunut käyttämään myös ulkomaisia asiantuntijoita.

Tarkoitus on selvittää vuotoon johtaneet syyt ja olosuhteet pato- ja allasrakenteissa sekä syyt yhtiön toimintaympäristössä, sisäisissä prosesseissa ja toiminnassa.

Alustavia tuloksia odotetaan tammikuun loppuun mennessä. Tavoitteena on saada lopullisempi raportti ja toimenpidesuositukset valmiiksi ensi helmikuun loppuun mennessä. Tulokset ovat myös Onnettomuustutkintakeskuksen käytettävissä vuodosta käynnistetyssä turvallisuustutkinnassa.

Talvivaaran kaivosyhtiön mukaan selvityksen pohjalta laaditaan ohjeistus riskienhallinnan ja toimintamallien muuttamiseksi vastaamaan kestävän tuotannon vaatimustasoa.

Suosittelemme sinulle