Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Hapenpuute yhteydessä lapsen ADHD-riskiin

Tuoreen tutkimuksen tulosten perusteella ADHD-riski oli suurentunut etenkin, jos lapsella oli vastasyntyneen hengitysoireyhtymä, syntymänaikainen hapenpuute tai hänen äitinsä oli kärsinyt raskausmyrkytyksestä.

Yle Uutiset
Avaa Yle-sovelluksessa

Ennen syntymäänsä hapenpuutteesta kärsineet lapset saattavat olla muita alttiimpia ADHD-tarkkaavaisuushäiriölle. Yhdysvaltalaistutkijoiden havainto voi auttaa tunnistamaan tarkkaavaisuushäiriöt nykyistä varhaisemmin.

Tulosten perusteella ADHD-riski oli suurentunut etenkin, jos lapsella oli vastasyntyneen hengitysoireyhtymä, syntymänaikainen hapenpuute tai hänen äitinsä oli kärsinyt pre-eklampsiasta eli raskausmyrkytyksestä.

Syntymähapenpuutteeseen liittyi 26 prosenttia suurempi, vastasyntyneen hengitysoireyhtymään 46 prosenttia suurempi ja pre-eklampsiaan 34 prosenttia suurempi ADHD-riski, kun vertailukohtana olivat lapset, jotka eivät olleet kokeneet hapenpuutetta. Yhteys oli voimakkain ennenaikaisesti syntyneillä.

Yhdysvaltalaisten havainnot pitää varmistaa uusissa tutkimuksissa, mutta ne viittaavat siihen, että eri syistä johtuva hapenpuute voi vaikuttaa sikiön kehitykseen tavalla, joka altistaa ADHD:lle. Hapenpuutteen tiedetään pahimmillaan aiheuttavan rakenteellisia vaurioita sikiön aivoihin, mutta lievemmistä toiminnallisista häiriöistä on ollut vähemmän näyttöä.

Tutkijat selvittivät hapenpuutteen ja ADHD:n yhteyttä käymällä läpi 82 000 viisivuotiaan lapsen terveysrekisteritiedot. Tulokset julkaistiin Pediatrics-tiedelehdessä.

Suomessa ADHD on noin viidellä lapsella sadasta, mutta lievempi oireilu on selvästi yleisempää. Suurella osalla lapsista oireet jatkuvat aikuisena, jolloin noin 2–3 sadasta täyttää vielä ADHD:n kriteerit. Aikuisilla ADHD jää helposti diagnosoimatta.

Suosittelemme