Hyppää sisältöön

Marisätkä on jopa kymmenen kertaa vahvempi nyt kuin keski-ikäisten nuoruudessa

Jo muutama käyttökerta puolessa vuodessa voi johtaa muistiongelmiin. Haitat ovat sitä suurempia mitä nuorempana käyttö aloitetaan. Kannabis on yhä useammin alle 20-vuotiaiden psyykeongelmien takana.

EU:n huumausaineiden käyttöä valvovan viraston mukaan kannabikseen liittyvä lainsäädäntö on yksi kiistellyimmistä huumepolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä EU-maissa. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Kannabiksen imago on muuttunut kansainvälisesti myönteisemmäksi. Netissä toimii niin sanottu "kannabismafia”, joka pyrkii saamaan kannabiksen laiilliseksi sillä perusteella, että kannabis on vain lievä nautintoaine, kertoo Kysin päihdepsykiatrian ylilääkäri, professori Ulrich Tacke.

- Netissä liikkuva tieto on kuitenkin ajalta, jolloin kannabis oli ihan eri aine kuin nykyisin, eikä siis pidä enää paikkaansa, Tacke toteaa.

Nykykäyttäjien vanhempien aikaan vaikuttavan aineen pitoisuus oli kannabiskasvissa 1 - 3 prosenttia. Nykyisin pitoisuus on jalostuksen ja viljelyolosuhteiden paranemisen vuoksi moninkertainen.

- Tämän ajan marihuana on jopa 10 kertaa voimakkaampaa kuin isän ja äidin nuoruudessa. Puhumme siis ihan eri aineesta, joten myös tarjolla oleva tieto netissä on 30 vuotta vanhaa. Näin ollen haitatkin ovat eri luokkaa, toteaa professori, ylilääkäri Ulrich Tacke.

Kannabiksen haittavaikutusten takia hakeudutaan hoitoon yleensä harvoin, eikä tästä ole olemassa tilastoja. Siinä vaiheessa, kun selvitetään mitäpäihteitä psyykeoireinen potilas on käyttänyt, on kannabis laittomista aineista yleisin alle 20-vuotiaiden ongelmien taustalla.

Tarjolla oleva tieto netissä on 30 vuotta vanhaa.

Ulrich Tacke

- Kaikista päihteistä suurin ongelmien aiheuttaja on kuitenkin alkoholi, toteaa Tacke.

Psyykkisten ongelmien takia hoitoon hakeutuvien vanhempien huumeongelmaisten käyttämistä huumeista yleisimmät ovat opioidit ja amfetamiini.

Jehova on synteettistä kannabista

Uusin terveydenhuollon haaste ovat niin sanotut muuntohuumeet. Ne aiheuttavat erittäin rajuja psyykkisiä oireita. Muuntohuumeet ovat helposti netistä hankittavissa ja yleensä ainakin aluksi huumelainsäädännön ulkopuolella. Muuntohuumeet eivät välttämättä paljastu testeissä, eikä edes käyttäjä aina tiedä käyttäneensä niitä.

Useat muuntohuumeista, esimerkiksi Jehova-nimellä tunnetut, ovat synteettistä kannabista, joka on luonnollista kannabista huomattavasti voimakkaampaa.

Kuitenkin eniten ongelmia aiheuttaa niin kansantaloudellisesti kuin kansanterveydellisesti alkoholi. Useimmat päihteiden käyttäjät ovat sekakäyttäjiä.

Puhtaasti kannabiksen aiheuttamia haittoja, joita Kysin päihdepsykiatrian potilailla nähdään ovat esimerkiksi kannabispsykoosi, vainoharhaisuus, sekavuus ja ahdistuneisuus.

Näiden lisääntyminen viime aikoina kertoo professori, ylilääkäri Tacken mukaan kannabiksen kotiviljelyn lisääntymisestä sekä siitä, että vahvoja lajikkeita on liikkeellä entistä enemmän.

"Ei mulla ole haittavaikutuksia"

Toinen ongelma ovat pitkäaikaisen kannabiksen käytön seuraukset, joita käyttäjä ei huomaa. Käyttäjä ei välttämättä itse koe minkäänlaisia haittavaikutuksia eikä joudu turvautumaan sairaalahoitoon.

Itse hän ei tapahtuvia muutoksia persoonassaan huomaa, koska kannabiksen haittavaikutuksiin kuuluu hahmottamiskyvyn heikkeneminen.

Ulrich Tacke

Läheiset kuitenkin havaitsevat, kuinka hänen kiinnostuksensa ympäristöön vähitellen laimenee. Hän ei saa aikaan asioita ja  saattaa vetäytyä kaveripiiristään ja läheisistään. Itse hän ei tapahtuvia muutoksia persoonassaan huomaa, koska kannabiksen haittavaikutuksiin kuuluu hahmottamiskyvyn heikkeneminen.

- Juuri he puolustavat kannabiksen käytön vaarattomuutta usein äänekkäimmin, toteaa Tacke.

Lukiolaisista 22 % on kokeillut kannabista, yliopisto- ja ammattikorkeakouluikäisistä jopa 36 % kertooTampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian dosentti Sari Fröjd.

Tutkimusten mukaan jo muutama käyttökerta puolessa vuodessa voi johtaa muistiongelmiin. Alle 16-vuotiaalla kannabis aiheuttaa aivoissa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Muutokset saattavat olla sellaisia, etteivät ne kaikki käytön lopettamisen jälkeen palaudu ennalleen. Haitat ovat siis sitä suurempia mitä nuorempana käyttö aloitetaan.

25.2.2013 klo 10.10 muutettu lause: Tampereen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan lukiolaisista 22 prosenttia on kokeillut kannabista. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluikäisistä kannabista on kokeillut jopa 36 prosenttia muotoon: Lukiolaisista 22 % on kokeillut kannabista, yliopisto- ja ammattikorkeakouluikäisistä jopa 36 % kertooTampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian dosentti Sari Fröjd.

Suosittelemme sinulle