Hyppää sisältöön

Raportti: Talvivaaran aineiden yhteisvaikutus on riski - vaikutuksia ei vielä tiedetä

Suomen ympäristökeskus on julkaissut raportin Talvivaaran kipsisakka-altaan jätevesivuodosta. Vuodon seurauksia tarkasteltiin marraskuussa ja joulukuun alussa kerättyjen tietojen perusteella.

Työmiehiä Talvivaaran tyhjiin vuotaneen kipsisakka-altaan pohjalla tammikuussa. Kuva: Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan jätevesivuodon suurin ympäristöriski aiheutui eri aineiden yhteisvaikutuksista, arvioi Suomen ympäristökeskus SYKE raportissaan. Viime vuoden marraskuussa jätevesivuodossa pääsi ympäristöön tavanomaiseen kuormitukseen verrattuna moninkertainen määrä haitallisia aineita.

Jätevedessä olleet eri metallit ovat voineet joko suoraan lisätä toistensa myrkkyvaikutuksia tai yhdessä aiheuttaa häiriön eliöiden tasapainotilaan. Eliöihin vaikuttavan pitoisuustason vesistöissä ylittivät selvimmin alumiini, nikkeli ja sinkki, mutta myös uraani ja kadmium.

Päästö myös vahvisti kaivosaluetta lähinnä olevissa pienissä järvissä jo aiemmin tapahtunutta suolaantumista ja veden kerrostumista, mikä on estänyt alusveden hapettumisen.

Raportin mukaan kalojen ja muiden eliöiden hyvinvoinnin kannalta oleellisia ovat ääri-ilmiöt, eli happamuuden ja metallipitoisuuksien maksimiarvot sekä niiden nopeat muutokset. SYKE arvioi, että massiivisen jätevesivuodon vaikutukset pohjavesiin nähdään vasta pitkän ajan kuluessa.

Suosittelemme sinulle