Hyppää sisältöön

Unicef: Israel kaltoinkohtelee pidätettyjä palestiinalaislapsia

YK:n lastenjärjestön mukaan lasten kaltoinkohtelu alkaa usein pidätysvaiheessa ja jatkuu kuulusteltaessa sekä oikeudenkäynnissä. Israelin ulkoministeriön edustaja sanoo, että maa tekee yhteistyötä Unicefin kanssa pidätettyjen lasten kohtelun parantamiseksi.

Katriina Töyrylä

YK:n lastenjärjestö Unicef syyttää Israelia pidätettyjen palestiinalaislasten laajamittaisesta ja järjestelmällisestä kaltoinkohtelusta. Unicefin raportin mukaan kaltoinkohtelu alkaa usein pidätettäessä ja jatkuu kuulustelu- ja tuomiovaiheessa.

YK-raportin mukaan Israel on pidättänyt, kuulustellut ja asettanut syytteeseen kymmenen vuoden aikana noin 7 000 iältään 12 - 17-vuotiasta palestiinalaista, keskimäärin kaksi päivässä.

Suurin osa pidätetyistä on poikia ja enemmistö pidätetään kivien heittelyn vuoksi. Palestiinalaisnuoret kivittävät usein Israelin joukkoja protestien yhteydessä.

Unicefin raportin mukaan he ovat löytäneet todisteita käytännöistä, joita voi piitää kansainvälisten lakien vastaisena julmana, epäinhimillisenä tai alentavana kohteluna.

Pidätyksen tekevät usein raskaasti aseistetut sotilaat keskellä yötä. Lasten kädet sidotaan muovisitein ja kuulustelupaikalle vietäessä he usein joutuvat fyysisen tai sanallisen kaltoinkohtelun uhreiksi.  Kuulustelun aikana lapsia voidaan pahoinpidellä tai uhkailla ja pitää pelossa sekä painostaa tunnustamaan. Usein he eivät saa heti tavata asianajajaa tai perhettään.

Lasten oikeuksien vastainen kohtelu jatkuu usein oikeudessa, muun muassa lasten kahlitseminen, takuiden kieltäminen sekä lasten siirtäminen miehitetyiltä palestiinalaisalueilta Israeliin kärsimään tuomiotaan, raportissa todetaan.

Sen mukaan tällaiset käytännöt näyttävät olevan laajalle levinneitä, järjestelmällisiä ja institutionalisoituja.

Unicef perustaa raporttinsa yli 400 tapausta koskevaan aineistoon, oikeudellisiin asiakirjoihin, hallituksen ja järjestöjen raportteihin sekä palestiinalaislasten ja israelilais- ja palestiinalaisviranomaisten ja asianajajien haastatteluihin.

Raportin mukaan joitakin myönteisiä muutoksia on tapahtunut viime vuosina. Esimerkiksi käsien sitomiseen on otettu uusia keinoja, joiden on tarkoitus estää kipua ja vammoja. Lisäksi vuonna 2010 annettiin määräys, jonka mukaan Israelin poliisin on ilmoitettava pidätyksestä vanhemmille ja  lapselle on kerrottava, että hänellä on oikeus oikeusapuun.

Israelissa 12 - 13-vuotiaille lapsille voidaan langettaa enintään puolen vuoden tuomio. 14-vuotta täyttänyt voidaan tuomita kovimmillaan jopa 10 - 20 vuoden vankeuteen.

Israelin ulkoministeriön edustaja Jigal Palmor sanoo, että ministeriö ja armeija ovat tehneet Unicefin kanssa yhteistyötä sen laatiessa raporttia. Tavoitteena on Palmorin mukaan pidätettyjen palestiinalaislasten kohtelun parantaminen.

Palmor sanoo Israelin tutkivan raportin johtopäätökset ja työskentelevän suositusten toteuttamiseksi jatkaen yhteistyötä Unicefin kanssa.

Suosittelemme sinulle