Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Pro: Palkkaero säilynyt - Myös naisten tulospalkkio pienempi kuin miesten

Selittämätön palkkaero on toimihenkilöillä yhä kahdeksan prosenttia. Naisille kertyy tulospalkkioita yli 200 euroa vähemmän kuin miehille. Lisäksi miehiä koulutetaan huomattavasti naisia enemmän, vaikka naisten koulutushalukkuus on miehiä suurempi.

Kokous.
Naisten ja miesten kokonaistyytyväisyys työelämään on palkkaeroista huolimatta suunnilleen samalla tasolla. Kuva: Raila Paavola / Yle
Tuuli Liekari
Avaa Yle-sovelluksessa

Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan naisten ja miesten välinen selittämätön palkkaero ei ole kaventunut.

Tutkimuksen mukaan sukupuolten välinen selittämätön palkkaero on toimihenkilöillä yhä kahdeksan prosenttia. Ero on säilynyt samana viimeiset viisi vuotta, joiden aikana liiton työmarkkinatutkimusta on tehty.

Pron puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan on häpeällistä, ettei samapalkkaisuus ole edistynyt lainkaan. Rinne toteaa, että tulevat palkkaratkaisut tulee tehdä euromääräisinä tai vähintäänkin sekalinjaisina, jotta mieslisä ei ainakaan kasvaisi.

Lisäksi naisille kertyy tulospalkkiota vähemmän kuin miehille. Viiden viime vuoden aikana naiset ovat saaneet tulospalkkioita keskimäärin 330 euroa, miehet taas noin 550 euroa.

Naisten ja miesten kokonaistyytyväisyys työelämään on palkkaeroista huolimatta kuitenkin suunnilleen samalla tasolla.

Miehiä koulutetaan naisia enemmän

Pron mukaan keskeinen kysymys tasa-arvon edistymiseksi työmarkkinoilla on ratkaisukeinojen löytäminen työtehtävien ja työaseman jakautumiseen tasaisemmin naisten ja miesten välillä. Työtehtävien ero näkyy niin palkassa kuin työn arvostuksessa.

Yksityisen sektorin toimihenkilöistä esimiesasemassa toimii tällä hetkellä 36 prosenttia miehistä, kun vastaava luku naisista on vain 7 prosenttia.

Miehiä myös koulutetaan huomattavasti enemmän. Miehet saavat työnantajan tarjoamaa koulutusta keskimäärin 2,7 päivää vuodessa, naiset taas vain 2,39 päivää vuodessa. Naisten koulutushalukkuus on kuitenkin suurempi, sille he hankkivat työajan ulkopuolista omaehtoista koulutusta vuosittain lähes päivän miehiä enemmän.

Tämän lisäksi naiset kokevat nykyisin oman osaamisensa heikommin hyödynnetyksi ja vaikutusmahdollisuutensa miehiä huonommiksi.

Suosittelemme