Hyppää sisältöön

Onko pakko imettää jos ei tahdo?

Tulevien ja tuoreiden äitien saama tietotulva kääntyy helposti itseään vastaan. Onko vanha kunnon neuvolatäti pudonnut kehityksen kärryiltä?

Kuva: Mari Siltanen / Yle

Nykyäidille tulvii tietoa äitiydestä neuvolan ja sukulaisten lisäksi myös nettiyhteisöistä. Tuleva tai tuore äiti saattaa kokea itsensä riittämättömäksi kaiken valistuksen tulvassa. Esimerkiksi imetyksestä tuleva äiti saattaa saada täysin ristiriitaisia ohjeita.

THL:n asettama kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä on laatinut uudet suositukset äitiysneuvolatoimintaan vuosiksi 2013–2020. Tarkoituksena on muun muassa yhtenäistää käytäntöjä kunnissa, parantaa laatua ja vähentää eriarvoisuutta.

Suomessa synnyttäjät käyvät äitiysneuvolassa lähes poikkeuksetta, mutta vastaavatko neuvolat ajan haasteisiin? Oletko saanut neuvolasta aina oikeaa tietoa äitiyteen liittyen? Pystytkö luottamaan neuvolasta saamaasi tietoon? Miten neuvolapalvelut toimivat kotikunnassasi? Mitä sellaisia palveluita haluaisit neuvolasta, mitä et tällä hetkellä saa?

Suosittelemme sinulle