Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Nuoret suopeimpia Turun toriparkille

Yle Turku julkaisi tuoreimmat tutkimustulokset Turun toriparkkihankkeen kannatuksesta. Tulokset saivat aikaan kiivaan keskustelun niin radiossa kuin internetissäkin

Turun kauppatori.
Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle
Sami Tammi
Avaa Yle-sovelluksessa

Yle Turun Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä selviää, että yrittäjät ja johtoasemassa olevat sekä opiskelijat suhtautuvat muita myönteisemmin toriparkin rakentamiseen. Silti kummassakin ryhmässä vastustajien osuus on selvästi kannattajia suurempi.

Yrittäjistä ja johtajista 28 prosenttia kannattaa ja 52 prosenttia vastustaa hanketta. Opiskelijoista ja koululaisista peräti 32 prosenttia näkee toriparkin hyvänä asiana ja 49 prosenttia huonona.

Eniten vastustusta löytyy eläkeläisten joukosta. Vain 12 prosenttia kannattaa ja 64 prosenttia vastustaa.

Kokonaisuudessaan toriparkin vastustajien määrä on kasvussa. Turun alueen asukkaista yli puolet (57 prosenttia) vastustaa toriparkin rakentamista. Viidennes vastaajista kannattaa maanalaista pysäköintihallia, ja noin viidenneksellä ei ole kantaa asiaan.

Toriparkki estäisi autioitumisen

Parkin puolesta liputtavien joukossa on muun muassa tunnettuja liikemiehiä.

- Se pitää ehdottomasti rakentaa. Turun pitää pysyä mukana kehityksessä. Kyllä se niin on, että jos ei toriparkkia tehdä, niin keskusta autioituu ja ihmiset menevät taajamien ulkopuolisille ostoskeskuksille, toteaa ravintoloitsija Dennis Rafkin.

Rafkin on myös sitä mieltä, että kaupungin pitäisi osallistua kustannuksiin.

- On makuasia, että tehdäänkö yrittäjien vai kaupungin varoin. Ne on teknisiä asioita, joita täytyy sitten jatkossa selvittää. Mielestäni olisi oikein, että kaupunki osallistuisi kustannuksiin. Asukkaat ja yrittäjät maksavat veroja, joten meilläkin pitää olla samat fasiliteetit kuin muuallakin. Toriparkkeja on tehty pienempiinkin kaupunkeihin, puhumattakaan Helsingistä.

Jos toriparkkia ei tehdä nopeasti, niin keskusta autioituu.

Dennis Rafkin

- Toriparkista pitää vaan tehdä tarpeeksi korkea, jotta bussit mahtuvat sinne maan alle myös.

Tutkimuksen mukaan kuntalaiset kokevat, että heillä on melko vähän tietoa hankkeesta.

- Olen sitä mieltä, että torilla pitää joku kaunis päivä järjestää demotilaisuus hankkeesta. Kaikki turkulaiset voisivat tulla katsomaan ja hankkimaan tietoa. Jos toriparkkia ei tehdä nopeasti, niin keskusta autioituu. Jo nyt keskustassa on tyhjiä liikehuoneistoja, Rafkin pohtii.

Kustannuksia veronmaksajille?

Hankkeen näkyviin vastustajiin lukeutuva vihreiden kaupunginvaltuutettu Mikko Laaksonen ei yllättynyt tuoreista tutkimustuloksista, joiden mukaan Turun ja ympäristön asukkaat pääosin vastustavat toriparkkia.

- Jos asia menisi kansanäänestykseen, niin on aivan selvä, että hanke kaatuisi. On hämmästyttävää, että kuinka suuren riskin asiaa ajavat poliitikot ja hankkeen yritykset ottavat, kun puoltavat näin epäsuosittua hanketta.

Laaksonen osasi myös odottaa, että kaupunki jossain kohtaa alkaa pohtia osallistumista toriparkin kustannuksiin.

- Oli ilmeistä jo esisopimuksen perusteella, että kaupunki lopulta päätyy toriparkin osakkaaksi. Ainoa mahdollisuus,  miten toriparkin yhteistilat voidaan toteuttaa, on se, että kaupunki joko lähtee osakkaaksi tai vuokralaiseksi.

Hankkeesta pitäisi luopua ripeästi.

Mikko Laaksonen

Laaksonen pelkää, että tästä koituu kustannuksia veronmaksajille.

- On riskinä, että käy samaan tapaan kuin aikaisemmissa hankkeissa, joita Turku on eri tavoin taannut, kuten Eskelin parkkitalo tai Ikituurin kongressikeskus, niin riski on se, että mahdolliset takaukset kaatuvat kaupungin syliin. En silti pidä todennäköisenä, että kaupunki tätä yksin lähtisi toteuttamaan. Pelkään silti, että toriparkkia kannattaneet poliitikot kuitenkin jossain vaiheessa hyväksyvät sen, että kaupunki menee osakkaaksi.

- Ne puheet, että yksityiset sijoittajat toteuttaisivat itse hankeen, eivät ole koskaan pitäneet paikkaansa. Tässä on erittäin suuri riski siihen, että kun hankkeen toteuttaminen kestää vähintään 4,5 vuotta, niin pelkästään rakentamisen aikana aiheutuvat haitat joukkoliikenteelle tai kaupankäynnille kaatuvat kaupungin syliin. Hankkeesta pitäisi luopua ripeästi, laukoo Laaksonen.

Lukijat ja kuuntelijat kommentoivat

Yle Turun Radio kysyi lähetyksessään kuuntelijoiden kommentteja.

- Olen toriparkin puolella. Muistan, että kun Helsinginväylää rakennettiin, niin siitäkin vastustettiin. Tuskin moni nykyään sitä vastustaa. Sama koskee tätä. Keskustasta pitää saada autot pois ja hyvät pyörätiet tilalle. Tori saataisiin pysäköintihallin myötä muutenkin kauniimmaksi. Tämä on enemmän kuin vain parkkihalli. Tämä on keskustan kehittämistä, toteaa autoilija.

- Piirustukset pitäisi saada nettiin, jotta jokaisella olisi mahdollisuus kotona tarkastella. Ei mihinkään torille pelkästään, kritisoi kuuntelija, jonka mukaan toriparkista ei kuntalaisille ole jaettu tarpeeksi tietoa.

- Turussahan on aiemminkin ollut se ongelma, että on rakennettu syvemmälle ja syvemmälle. En ymmärrä, että kuka on antanut mahdollisuuden rakentaa syvemmälle ja syvemmälle, jolloin pohjavesiä on laskettu ja iso osa kerrostalojen perustuksista on tuhottu. Lisäisikö toriparkki tätä ongelmaa?, kysyy kuuntelija.

Mieskuuntelija ihmettelee poliitikkojen mielten muuttumista.

- Aikanaan tehtiin päätös, että kaupunki ei joudu kustannuksiin osallistumaan. Nyt sitten tuntuu, että kaupunki tulisi osalliseksi. Alkaa tuntua siltä, että kaupunki maksaa hetken päästä kaikki, kun se menee takaamaan rakennusliikkeiden lainoja.  Jos yrittäjät tästä kerran hyötyvät, niin ne saavat maksaa, ja jos tulee ongelmia vaikka rakennusten perustuksille, niin pitää olla vakuuskirjat siitä, että kaupunki ei joudu maksumieheksi.

Myös nettikeskustelussa mielipiteet ovat vaihdelleet.

- Taitaa käydä niin, kuten Kirjastosillalle. Pian pääsevät epelit laskeutumaan alas Vuorelta joen yli siltaa pitkin... Kaupunki ei missään nimessä saa osallistua toriparkkiin. Hirveä ajatus jo alkuunsakin. Jos parkkihalli on rakennettava, sen voisi sysätä vaikkapa palloiluhallin paikalle Kupittaalle, toteaa nimimerkki PT.

Autoilija haluaisi vaihtoehtoja.

- Keskustan automäärän vähentämiseen löytyy iso pinkka muitakin keinoja kuin Toriparkki, vieläpä kustannus- ja ympäristötehokkaammin. Toriparkille ei yksinkertaisesti löydy kannatusta.

Nimimerkki **Toriparkki **kannattaahanketta.

- Keskustan vetovoima kasvaa vrt automarketteihin. Ja kyllähän kaupunkikuva paranee,kun parkkeerattuja autoja on maan päällä vähemmän.

Maria on toista mieltä.

- Toriparkki on turha hanke, joka haittaa torikauppaa, ja josta epäilen tulevan kustannuksia myös turkulaisille veronmaksajille. Olisi parempi kehittää joukkoliikennettä.

Lue kommentit ja osallistu keskusteluun täältä.

Suosittelemme