Hyppää sisältöön

Talvivaara sai malmintuotannon käyntiin

Talvivaara on aamulla käynnistänyt malmin murskauksen ja kasaamisen Sotkamon kaivoksella. Malmintuotanto oli keskeytyksissä yhdeksän kuukautta vesiongelmien takia.

Kuva: Hanne Kinnunen / Yle
Heikki Rönty

Talvivaaran kaivosyhtiö on käynnistänyt malmintuotannon lähes yhdeksän kuukauden tauon jälkeen. Louhinta on aloitettu maanantaina Kuusilammen louhoksen pohjoispäästä.

Malminkäsittely alkaa vaiheittain, kertoo viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

- Karkeamurskaus käynnistyi aamulla ja hienomurskaus käynnistettiin aamupäivällä. Tämä tietenkin tarkoitaa myös sitä, että uuden malmin kasaus toimii. Normaalitaso louhinnan ja murskauksen kapasiteetissa saavutetaan lähipäivuien aikana.

Yhtiön mukaan louhinnan käynnistäminen parantaa kaivoksen kokonaisvesitasetta ja vesienhallintaa. Uusi malmi sitoo kasausvaiheessa noin 10-15 prosenttia massastaan vettä. Esimerkiksi 10 miljoonaa tonnia uutta malmia sitoo vähintään miljoona kuutiota vettä.

Vuonna 2011 malmia louhittiin 11,1 miljoonaa tonnia. Viime vuoden louhinta jäi 8,7 miljoonaan tonniin, kun tuotanto pysäytettiin syyskuun alussa. Yhtiön mukaan tuotanto pysäytettiin avolouhokseen varastoitujen vesien takia. Biokasaliuotus ja metallitehdas ovat olleet koko ajan toiminnassa.

Suosittelemme sinulle