Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Talvivaaran varoallas täyttyy viikossa - riskitaso nousee

Sateet, laskuvirheet ja valuma-alueen suuruus ovat nostaneet Kortelammen varoaltaan vedenpinnan lähelle ylärajakorkeutta nopeammin kuin on arvioitu. Samalla varotilavuus uudelle kipsisakka-altaan vuodolle on kutistunut olemattomaksi.

Ilmakuva Talvivaaran altaista.
Kuva: Kalevi Pitkäkangas / Yle
Heikki Rönty
Avaa Yle-sovelluksessa

Sulamisvedet täyttävät Talvivaaran eteläisen Kortelammen varoaltaan. Kainuun ELY-keskuksen turvallisena pitämä vedenkorkeus täyttyy sulamisvesistä tulevana viikonloppuna, sanoo yksikön päällikkö, patotarkastaja Kari Pehkonen.

- ELY-keskus pitää turvallisena rajana tasoa 204,00 metriä. Yhtiön raja on kaksikymmentä senttiä korkeammalla. Arvion mukaan yhtiön käyttämä raja täyttyy noin 23. toukokuuta.

Allas on täyttynyt noin kuukautta aiemmin, kuin mitä arvoitiin vielä muutama viikko sitten. Kainuun ELY-keskuksen mukaan yhtiö ei ole saanut rajattua altaan valuma-aluetta niin paljoa, kuin laskelmia tehdessä oletettiin. Talvivaaran vesienhallintajohtaja Maija Vidqvistin mukaan muitakin syitä on.

- Täällä oli viikonloppuna kova sade ja se nosti tason pintaa selvästi. Lisäksi kaikissa arvoinneissa ei ollut mukana kipsisakka-altaan vuodon lohkosta 2 tulleet vuotovedet eli sieltä kautta se tulee.

Huomattavia vesimääriä meni lohkojen 5-6 alta ja emme todellakaan tiedä, mitä siellä on tapahtunut.

Kari Pehkonen

Huhtikuussa kipsisakka-ataasta vuoti Kortelammen patoon yli 300 000 kuutiometriä nestettä.

Kaivosyhtiön ELY-keskukselta marraskuisen vuodon jälkeen saama 1,8 miljoonan kuutiometrin puhdistettujen ylimäärävesien juoksutuslupa on täyttymässä. Yhtiö ei tule saamaan hakemaansa lisälupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ennen varoaltaan täyttymistä. AVI pyrkii päättämään lupa-asian toukokuun viimeisellä viikolla.

Varotilavuutta uudelle kipsisakka-allasvuodolle ei ole

Yhtiö on ajautunut tilanteeseen, jossa sillä ei ole enää olemassa varotilavuutta, jos viime talvena ja keväällä vaurioituneet kipsi-sakka-altaat särkyisivät jälleen. Riski särkymiseen on olemassa, koska aiemmat vuodot vaurioittivat altaita kahdesti, sanoo Pehkonen.

- Kyllä sieltä aika huomattavia vesimääriä meni lohkojen 5 - 6 alta ja emme todellakaan tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Näkisin sen keskeiseksi kysymykseksi. Kipsisakka-altaissa oleva vesi on erittäin metallipitoista ja sulfaattipitoista ja ympäristön kannalta näkisin tärkeäksi, että niillä olisi se varotilavuus käytettävänä.

Pehkosen mukaan sakka-altaissa on edelleen noin kaksi miljoonaa kuutiometriä vettä, vaikka Talvivaara tyhjentää altaita muun muassa kaivosmonttuun.

Vidqvistin mukaan tiistaina Talvivaaran uudestaan aloittama louhinta voi jatkua noin puoli vuotta, vaikka varsinainen monttu onkin veden alla.

Varoaltaaksi louhoksesta ei kuitenkaan ole eikä varotilavuutta saada muualle kuin Kortelammen padon taakse, sanoo ELY-keskuksen Pehkonen.

- Kyllä käytännössä ainoa suunta Kortelammen vesille on laskea ne alapuolisiin vesiin.

Meidän täytyy tälle väliajalle katsoa uuden väliaikaisen luvan tai ilmoituksen tekemistä vesien juoksuttamiseksi.

Maija Vidqvist

Patoturvallisuusviranomaisella ei ole mahdollisuutta antaa jonkun toisen lain tai toisen viranomaisen päätöksen yli menevää käskyä. Viranomainen voi muistuttaa toiminnanharjoittajaa lakien noudattamisesta ja sen ELY on myös tehnyt.

- Toimimme asiantuntijana eri viranomaisille ja annamme lausuntoja heidän päätöksentekoaan varten, sanoo Pehkonen.

Juoksutus jatkuu, olipa lupaa tai ei

Talvivaaran vesienhallinnan johtajan Maija Vidqvistin mukaan huoli kipsisakka-altaista on ELY-keskuksen kanssa yhteinen. Vesipintaa ei päästetä nousemaan yli turvallisen ylärajan, sanoo Vidqvist.

- 204,20 on se raja, jonka yli ei mennä. Padolla on hätävesikorkeus tasolla 205,00. Eli kyllä varotilavuutta on, mutta ei kaikelle kipsisakka-altaan vedelle. Ilman muuta sitä tarvitaan enemmän.

Talvivaara ilmoittaneekin jo tällä viikolla ELY-keskukselle ympäristösuojelulain mukaisesti, että yhtiön on jatkettava juoksutuksia, vaikka yhtiön hakema lisäjuoksutuslupa on AVIssa kesken käsittelyn.

- Meidän täytyy tälle väliajalle katsoa uuden väliaikaisen luvan tai ilmoituksen tekemistä vesien juoksuttamiseksi. Vesien käsittely on aloitettava kuitenkin jo hieman ennen ylärajaa, ettei mennä rajan yli.

Suosittelemme sinulle