Hyppää sisältöön

Lappiin luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri

Professuuri sijoittuu Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan. Lappiin pyritään myös luomaan kansainvälisesti tunnustettu luonnonvaratutkimukseen painottuva osaamiskeskittymä.

Kuva: Lapin ELY-keskus
Karoliina Marttala

Lapin yliopistoon perustetaan Suomen ensimmäinen luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri. Hanketta johtava professori Kai Kokko sanoo, että Lapissa on käynnistymässä lukuisia kaivoksia, joiden toiminta tulee suhteuttaa muuhun luontoa ja luonnonvaroja hyödyntävään elinkeinotoimintaan.

- Tarvitaan lisää oikeudellista tietoa ja osaamista, jotta erilaiset maankäyttötarpeet tulevat tasapuolisesti huomioon otetuksi.

Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuurilla luodaan  perustaa tulevalle, entistä tiiviimmälle monitieteiselle ja kansainväliselle tutkimusyhteistyölle.

Osaamiskeskittymällä  pyritään nykyistä tehokkaampaan tutkimusresurssien käyttöön. Samalla voidaan tuottaa räätälöityä tietoa kestävää luonnonvarojen käyttöä varten sekä ennakoida ja välttää mahdollisia alueiden käytön ristiriitatilanteita.

- Professuuri mahdollistaa uusien tutkimushankkeiden käynnistämisen. Uudella tutkimustiedolla voidaan esimerkiksi kehittää ja selkiyttää luonnonvaroja käyttävien yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuuta,Kokko kertoo.

Lapin yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Geologian tutkimuskeskus saavat rahoituksen  luonnonvaraprofessuurin perustamista varten  Euroopan aluekehitysrahastolta.

Suosittelemme sinulle