Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Talvivaara on valvontasyöppö

Talvivaaran kaivos vei Kainuun ELY-keskuksen valvontaresursseista leijonanosan viime vuonna. Yhteensä 225 valvontakohteesta nikkelikaivoksen valvontaan käytettiin viidennes henkilötyövuosista ja kaikista tarkastuksista lähes 30 prosenttia tehtiin Talvivaarassa.

Talvivaara pussipadon rakentajia.
Talvivaaran työntekijät rakensivat syksyllä pussipatoa vuotavaan kipsisakka-altaaseen. Kuva: Kalle Heikkinen / Yle
Heikki Rönty
Avaa Yle-sovelluksessa

Talvivaaran kaivoksen valvonta söi Kainuun ELY-keskuksen valvontaresursseja viime vuonna.

Lupa- ja yleiseen laillisuusvalvontaan käytettiin Kainuun ELY-keskuksessa yhteensä noin 4,6 henkilötyövuotta. Yhden valvojan työpanos suunnattiin lähes kokonaan Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen ja metallitehtaan valvontaan.

ELY-keskuksen yhteensä 225 valvontakohteesta nikkelikaivoksen valvontaan käytettiin yli viidennes henkilötyövuosista. Kaikista ELY-keskuksen tekemistä 122 tarkastuksesta  lähes 30 prosenttia kohdistui Talvivaaran toimintaan.

Kaikkiaan ELY-keskus teki Talvivaarasta viime vuonna 356 merkintää asiakirjanhallintajärjestelmään.

Alkuvuodesta julkista huomiota saivat rikkivetypäästöt ja lintukuolemat, loppuvuodesta kipsisakka-altaan vuoto ja sen aiheuttamat päästöt alapuolisiin vesiin.

Kainuun ELY-keskus joutui työskentelemään viranomaistehtävässään poikkeuksellisen suuren julkisen mielenkiinnon kohteena saaden osakseen myös kritiikkiä. Yleisön aktiivisuus ja median tiedonjano yltyivät ajoittain sellaisiin mittasuhteisiin, ettei ELY-keskus kyennyt vastaamaan kohtuullisessa ajassa kaikkiin sille esitettyihin kysymyksiin.

ELY-keskus sai Talvivaaran valvontaongelmiin loppuvuonna väliaikaista apua sekä ministeriöstä että muista ELY-keskuksista. Myös muu viranomaisyhteistyö oli tiivistä.

Sadekesä näkyi luparikkomuksina muillakin

Sadekesä aiheutti ongelmia lupamääräysten kanssa myös muilla toimialoilla.  Lupamääräyksiä rikkoivat muun muassa turpeen tuottajat, kaatopaikanpitäjät ja järvien säännöstelijät. Suurimmat vahingot aiheutti Oulujärven tulviminen.

Viime keväänä sattunut Kuluntalahden öljyvaraston vuodon vahinkojen torjunnassa yhteistyö toimi viranomaisten ja Neste Oilin välillä hyvin. Varmuusvarastosta pääsi luontoon 110 kuutiota vedensekaista öljyä, mutta päästö Oulujärveen vältettiin. Vuodon seurausten valvonta ja kunnostustoimet jatkuvat edelleen.

Suosittelemme