Hyppää sisältöön

Petteri Orpo: Valtion osakkeista rahat Jäämeren rataan

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo esittää valtion ei-strategisten osakeomistusten myyntiä suurten tulevaisuushankkeiden rahoittamiseksi. Hänen mukaansa osakkeista saatavilla rahoilla voitaisiin aloittaa merkittäviä työllisyyttä tukevia suurhankkeita, kuten Jäämeren radan rakentaminen, ja näin turvata Suomen talouden tulevaisuutta.

Petteri Orpo Kuva: Yle / Tapio Nykänen

Orpo sanoo, että rahoja voitaisiin ohjata myös koulutukseen, erityisesti yliopistoille. Hänen mielestään nyt pitää tukea työllisyyttä, mutta tehdä myös rohkeita ratkaisuja tulevaisuuden suhteen.

-Pitäisi katsoa voitaisiinko valtion omaisuudesta irrottaa osia näiden rahoittamiseen. Nyt voisi olla hyvä aika miettiä sitä,  voisiko valtio luopua ei-strategisista omistuksista pörssiyhtiöissä ja sitä kautta  vapauttaa rahoitusta näihin suuriin infra-hankkeisiin. Se olisi satsaus tulevaisuuteen. Näitä rahoja ei saa missään tapauksessa käyttää syömiseen, vaan investoitaisiin infraan, joka luo pohjaa kasvulle. Ehkä osan näistä myyntituloista voisi suunnata esimerkiksi yliopistoille, koulutukseen ja velankin maksuun.

Strateginen omistus ei ole kaupan

Orpo arvioi, että tällaista ratkaisua kannattaisi miettiä nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa. Hänen mukaansa  osakkuuksiin strategisissa yhtiöissä ei pidä missään nimessä koskea.

-Ne ovat energiaa ja vaikkapa  lentämistä. Perusstrategiset omistukset pitää olla valtion hallussa, mutta vaikkapa Sampo-yhtymän osakkeet voisivat olla hyvä esimerkki siitä, että ei ole välttämättä järkevää tässä tilanteessa valtion omistaa niitä, jos suurenkin omaisuuden voisi käyttää tulevaisuusinvestointeihin ja tämän hetken työllisyystilanteen parantamiseen.

Suomella krooninen kilpailukykyongelma

Orpo sanoo, että nyt olisi erinomainen aika miettiä tämän tyyppisiä asioita, koska hänen mielestään nyt tarvitaan suuria muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa, jotta Suomi menestyisi tulevaisuudessa.

-Meillä on krooninen kilpailukykyongelma, me tarvitaan uutta alkua. Suomea pitää rakentaa uudestaan. Me voitaisiin tuoda apua nykyiseen työllisyystilanteeseen näillä suurilla investoinneilla, mutta me voitaisiin luoda myös pohjaa tulevaisuuden kasvulle. Mielestäni tämä Jäämeren rata on yksi tällaisia suuria mahdollisuuksia, kun tiedetään mikä on arktisen alueen merkityksen kasvu tällä hetkellä poliittisesti, mutta myös meidän lähiympäristössämme. Se pitäisi miettiä ja harkita. Uskon, että se antaisi suuria mahdollisuuksia.

Edustuskulujen vähennys tutkitaan vielä

Orpo lupaa,  että  paljon arvostelua herättänyt yritysten edustuskulujen verovähennyksen poistaminen tutkitaan vielä uudelleen ennen lopullisia päätöksiä. Maan hallitus sopii kehysriihessään viime maaliskuussa, että yritysten ja yhteisöjen edustuskuluja ei enää jatkossa voi vähentää verotuksessa.  Hallitus ei selvittänyt päätöksen kaikkia  vaikutuksia. Valtiolle arvioitiin koituvan ratkaisusta 38 miljoonan  euron säästöt.

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n selvityksen mukaan lopullinen säästö oli vain 9n miljoonaa euroa. Työpaikkoja katoaisi matkailu- ja ravintola-alalta lähes tuhat, pääasiassa nuorilta.  Erityisen raskaasti vähennyksen poisto kohtelisi Lappiin suuntautuvaa matkailua.

Työllisyys ennen kaikkea

-Minusta päätös pitää käydä budjettiriihen yhteydessä tarkasti läpi. Kehysriihen päätös oli valmistelupäätös. Valmisteluaikana tulee tarkkaan harkita näiden veropäätösten vaikutukset työllisyyteen.  Työllisyys on tällä hetkellä numero yksi eli kaikki toimenpiteet, joita hallitus  tekee, pitää suunnata niin, että ne mieluummin tukevat työllisyyttä kuin haittaavat sitä.  Tässäkin tarkastelussa on hyvä käydä läpi tämä verotuspäätös vielä kerran. Pitää katsoa myös se, voidaanko sille tehdä sisällöllisesti jotakin, joka tulisi vastaan matkailuyrittäjiä, Orpo toteaa.

Suosittelemme sinulle