Hyppää sisältöön

Lakimies: Asuntojen energiatodistuksen kanssa ei kannata keplotella

Myyjän ja ostajan välisellä sopimuksella ei voida ohittaa lakipykälää, jonka mukaan kiinteistön energiatodistus on esitettävä kiinteistökaupan yhteydessä.

Uusi energiatodistus vaaditaan myytäviltä tai vuokrattavilta taloilta. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Laissa on vaadittu energiatodistusta esimerkiksi vuoden 1980 jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta kesäkuun alusta saakka. Silti kauppaa on tehty todistuksilla ja ilman. Tietoon on tullut tapauksia, joissa kauppakirjoihin on merkitty ettei energiatodistusta ole esitetty kauppojen yhteydessä.

Myyjille ja asunnonostajille epäselvyyksiä on syntynyt muun muassa sen vuoksi, että siirtymäsäännökset poikkeavat eri rakennuksissa. Esimerkiksi ketjutaloilla energiatodistusten siirtymäsäännös umpeutuu vasta kesällä 2014.

Toisaalta energiatodistusselvitysten jättämättä tekeminen houkuttelee, koska uusi asetus kallistuttaa todistuksen hintaa.

Energiatodistuksella tavoitellaan entistä energiatehokkaampia taloja esimerkiksi mahdollistamalla uusien ja vanhojen talojen energiankulutuksen vertailu.

Keplottelu ei kannata

Kiinteistöliitosta suositellaan hankkimaan hyvissä ajoin etukäteen kiinteistön energiatodistukset kauppoja varten.

Varsinkaan asunnonmyyjän ei kannata lähteä keplottelemaan asialla, koska riski jää viime kädessä hänen kannettavakseen epäselvissä tilanteissa.

- Asuntokaupassa näyttö olisi myyjän harteilla, jos ostaja valittaakin rakennuksen energiatehokkuuden olevan toisenlaista kuin on kuvitellut. Ostajahan voisi esimerkiksi väittää, ettei ole saanut kauppojen yhteydessä riittävää tietoa, ja voisi siksi vaatia hinnanalennusta, Kiinteistöliiton vanhempi lakimies ja varatuomari Jaana Sallmén kertoo.

Jos asunto on myytävänä taloyhtiöstä, on myyjän oltava puolestaan yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen ja vaadittava heiltä energiatodistusta.

- Jos taloyhtiö on toiminut laiskasti eikä ole hankkinut energiatodistusta, taloyhtiö rakennuksen omistajana kantaa viime kädessä vastuun.

Asiasta ei ole vielä väännetty kättä

Tällä hetkellä energiatodistusasioista ei ole vielä tullut vastaan riitatapauksia. Jaana Sallmén kertoo, että viranomaiset voivat tarvittaessa puuttua lain kiertoon sanktioin.

- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voisi puuttua lain rikkomiseen huomautuksella, varoituksella tai käskypäätöksellä. Esimerkiksi taloyhtiölle voitaisiin asettaa määräaika, mihin mennessä energiatodistus tulee olla teetettynä. Käskyä voitaisiin tehostaa tarvittaessa teettämisuhalla. Viime kädessä tämä tarkoittaa sitä, että ARA teettäisi energiatodistukseen vaadittavat selvitykset ja perisi kustannukset laiskasti toimivalta taloyhtiöltä.

- Tämä olisi tietenkin jäävuoren huippu ja vielä siirtymäsäännösten aikana asiaan puututaan varmastikin kevyemmin, Sallmén muistuttaa.

Suosittelemme sinulle