Hyppää sisältöön

Kemijoki Oy:lle kolme miljoonaa euroa suojelukorvauksia Vuotoksesta

Kemijoki Oy saa valtiolta yli kolmen miljoonan euron korvaukset Vuotoksen Kemihaaran soiden suojelusta. Lapin ELY-keskus yritti salata tiedon korvaussummasta ja sopimuksesta. Keskiviikkona tieto saatiin, koska laillisia perusteita sen salassapitoon ei ollut.

Kuva: Perttu Ruokangas / Yle
Tapani Leisti

Lapin ELY-keskus kieltäytyi tiistaina antamasta Yle Uutiset Lapille tietoa ELY:n ja Kemijoki Oy:n välisestä korvaussopimuksesta, jossa sovittiin Kemihaaran suojelukorvauksista yhtiölle. ELY:n lakimies ilmoitti, että sopimus on salainen julkisuuslain 24 §:n nojalla.

Pykälässä on yli kolmenkymmenen salassapitoperusteen luettelo aina valtion sotasalaisuuksista henkilön terveystietoihin. Lapin ELY:n salassapitoilmoituksesta ei käynyt ilmi, mihin kohtaan salassapito perustuu.

Ministeriö antoi tiedon

Keskiviikkona ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen ilmoitti sähköpostilla korvaussumman olevan tarkalleen 3 136 585 euroa. Tannisen mukaan korvaus maksetaan taloudellisen hyödyn menetyksestä ja summa on arvioitu samoin perustein kuin yksityisiä luonnonsuojelualueita perustettaessa yleensä tehdään.

Ympäristöministeriön tiedon jälkeen Lapin ELY-keskuksen johtaja Timo Jokelainen lähetti sopimuksen sähköpostin liitteenä. Jokelainen kirjoitti sähköpostissa: "Keskusteltuamme asiasta Kemijoki Oy:n edustajien kanssa, olemme yhdessä todenneet, ettei asiassa ole salassa pidettäviä tietoja."

Korvaussopimuksen salailu ilman perusteita

Korvaussopimuksesta käy ilmi, että se on tehty jo 14. kesäkuuta 2013. Sopimuksessa Lapin ELY ja Kemijoki Oy sopivat, että tieto korvaussummasta salataan:

”Korvauksen osalta sovitaan, että sen määrä jää osapuolten väliseksi tiedoksi. Perustamispäätöksessä korvauksen osalta viitataan tähän sopimukseen.”

Salassapitolausekkeessa ei mitenkään viitata liikesalaisuuteen tai muuhun julkisuuslain tain muun lain salassapitoperusteeseen. Näin tapaus jää ELY:n ja Kemijoki Oy:n salailuyritykseksi ilman, että sille on edes kyetty esittämään laillisia perusteita.

Lapin ELY keskus teki 13.8.2013 päätöksen Kemijoki Oy:n omistaman yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta vuosikymmeniä kiistellylle Vuotoksen alueelle Kemijoen latvoilla. Suojelualeen nimi on Kemihaaran suot ja pinta-ala lähes 8 000 hehtaaria.

Jokiyhtiö osteli maat rakentaakseen Vuotoksen tekoaltaan. Hanke kaatui lopulta KHO:n tuomioon vuonna 2002 ja EU-komissio liitti suota Natura 2000 -verkostoon vuonna 2007. Suojelun perusteluna on EY:n luonto- ja lintudirektiivi.

Korvaukset mynkään menneen Vuotoksen maiden rauhoittamisesta maksetaan Kemijoki Oy:lle vasta, kun ELY-keskuksen tekemä suojelupäätös saa lainvoiman. Parhaillaan juoksee 30 päivän muutoksenhakuaika, jonka aikana päätöksestä voi tehdä valituksen Rovaniemen hallinto-oikeuteen.

Suosittelemme sinulle