Hyppää sisältöön

Uupumus ennustaa tytöille burnoutia ja pojille syrjäytymistä

Tutkimusten mukaan tytöt ja pojat kokevat uupumuksen eri tavoin. Tytöt löytävät syyt itsestä, pojat ympäristöstä. Myös työelämässä miesten ja naisten uupumus kulkee eri tahtia.

Kuva: Eila Haikarainen / Yle

Suomalaisopiskelijoista useampi kuin joka kymmenes on uupunut. Yleisintä uupumus on tytöillä lukion lopussa, jolloin jopa joka viides kokee uupumista.

Suomalaisen FinEdu-tutkimuksen mukaan nuorten uupumus näkyy kolmella eri tavalla: Ylitsepääsemättömänä väsymyksenä, riittämättömyyden tunteena tai negatiivisena suhtautumisena kouluun. Kaksi ensin mainittua oiretta esiintyy etenkin tytöillä, viimeisin on tyypillisintä poikien keskuudessa.

- Tytöt kokevat helposti, että uupumus on heistä itsestään kiinni, ja että he itse eivät pysty vastaamaan vaatimuksiin. Pojat taas näkevät syyn koulussa ja muissa instituutioissa, kertoo professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista.

Salmela-Aron mukaan nuorten reaktiot uupumiseen voivat pahimmillaan olla yhä kovempi panostus ainoastaan opiskeluun ja jopa liikayrittäminen - tai sitten totaalinen luovuttaminen.

FinEdu-tutkimuksessa kävi myös ilmi, että 28 prosenttia lukiolaisista oli riskirajalla, eli ei vielä uupunut mutta lähellä romahdusta. Salmela-Aro huomauttaa, että suurin osa, 44 prosenttia, lukiolaisista on onneksi innostuneita opiskelusta ja voi hyvin. Hänen mukaansa nuorten uupumiseen on kuitenkin tärkeä puuttua yhä suorituskeskeisemmässä yhteiskunnassa.

- Sanoisin kyllä, että  kyse on 2000-luvun ilmiöstä. Kun hehkutetaan esimerkiksi PISA-tuloksia, pitäisi muistaa myös asian kääntöpuoli, Salmela-Aro kertoo.

"Joka puolella haukotellaan"

Helsingissä Mäkelänrinteen urheilulukiolaisten kommentit tukevat tutkimustuloksia, joiden mukaan etenkin lukion ensimmäiset kuukaudet ovat raskaita mutta suurin osa nuorista voi kuitenkin hyvin. Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen voi olla taitolaji, eikä vapaa-ajan merkitystä pidä unohtaa.

Sanoisin kyllä, että  kyse on 2000-luvun ilmiöstä

- Joka kurssilla käydään paljon enemmän asioita läpi kun yläasteella, eli kyllä sen eron huomaa, kuvailee lukion toista luokkaa käyvä squashin pelaaja Jami.

Samaa mieltä on lukion ekaluokkalainen Jasmin.

- Olen huomannut, että joka puolella haukotellaan, ja kyllä itsekin olen toisinaan aika väsynyt.

Mäkelänrinteen lukion tokaluokkalainen Mimmi muistaa viimeisten iltojen lukupaniikin ennen ensimmäisiä kokeita.

- Etenkin lukion ensimmäisten koeviikkojen aikana tuli stressi, mutta kyllä niistä aina sitten selvisin.

Vaikka läheisten tuki uupumisen ehkäisyssä on tärkeää, tutkimuksessa havaittiin uupumuksen myös siirtyvän läheisiltä toisille. Professori Katariina Salmela-Aron mukaan monen uupuneen nuoren vanhemmat olivat niin ikään palaneet loppuun. Lisäksi erityisesti tytöillä myös kaveripiirissä ilmennyt uupumus saattoi vaikuttaa toisiin.

Salmela-Aron mielestä uuden opinahjon aloitus pitäisi olla pehmeä.

- Suomalainen lukio on todella haastava. Lukiossa pitäisi esimerkiksi ensimmäinen kuukausi ohjata siihen, miten - eikä mitä - opiskellaan.

Psykologilla käynti ei tarkoita hulluutta

Uupuminen ehkäistävä ennen työelämää

Myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksissa on todettu, että naiset uupuvat hieman miehiä useammin. Vuodentakaisessa opiskelijoiden uupumisselvityksessä kävi ilmi, että yleisintä uupuminen oli ammattikorkeakoulussa opiskelevilla naisilla ja harvinaisinta yliopistossa opiskelevilla miehillä.

- Uupumisen syiden pohtiminen on aina vaikeaa. Mieluummin mietin sitä, miten voisimme auttaa: tukea molempia sukupuolia elämänhallinnassa ja aikuistumisen ongelmissa, kertoo YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu.

Uupumukseen ehkäisyyn on tärkeää puuttua paitsi opiskelun jatkumisen, myös tulevaisuuden vuoksi. Pitkittäistutkimuksessa on havaittu, että uupumus kouluaikana voi johtaa syrjäytymiseen nuorella iällä tai burnoutiin myös työelämässä.

- Suorituskeskeiset ja menestyksenhakijat saattavat uupua helpommin, mikä näkyy myös työelämässä, sanoo professori Katariina Salmela-Aro. 

Terveys 2000-tutkimuksessa on puolestaan havaittu, että naisilla uupumisriski on uran alussa suurempi kuin miehillä. Työterveyslaitoksen työterveyspsykologin Kirsi Aholan mukaan syitä ei ole tutkittu kovin tarkasti. Uuden uran odotukset ja paineet saattavat olla yksi syy siihen, että osa työnsä aloittaneista uupuu helposti.

- Kun työuria pitäisi pidentää työelämän alussa, keskivaiheessa ja lopussa, niin on tärkeä kysyä, miten nuoret saadaan työelämään ja tuetaan hyvään alkuun, ettei tulisi uupumistapauksia, Ahola pohtii.

Suosittelemme sinulle