Hyppää sisältöön

Paperiset asunto-osakkeet siirtymässä historiaan

Noin puolellatoista miljoonalla suomalaisella on asunto-osakkeita. Niitä säilytetään pääosin pankkien holveissa ja tallelokeroissa.

Kuva: Sami Tammi / Yle

Paperisista asunto-osakekirjoista luopumista on pohdittu Suomessa jo kymmenisen vuotta. Asiaa ovat selvittäneet mm. Patentti- ja rekisterihallitus ja Finanssialan keskusliitto. Uusimman selvityksen on tehnyt EuroClear Finland eli entinen Suomen arvopaperikeskus. EuroClearin mukaan paperiset asunto-osakkeet pitäisi digitalisoida mahdollisimman pian ja siirtää osaksi pankkien arvo-osuusjärjestelmää.

- Tästä uudistuksesta hyötyisivät taloudellisesti niin pankit, taloyhtiöt, isännöitsijät kuin asunnonomistajatkin, sanoo projektipäällikkö Liisa Kiuru EuroClearista.

Kilpailuttaminen ja panttaus helpottuisivat

Pankeille sähköinen järjestelmä toisi säästöjä mm. henkilöstökuluissa. Osakekirjojen siirtely ja hallinnointi on aikaa vievää puuhaa. Myös asunnonomistajien elämää digitalisointi helpottaisi: esimerkiksi asuntolainojen kilpailuttaminen ja panttaus olisi yksinkertaisempaa, eikä kaupantekotilanteessa olisi tarvetta mennä fyysisesti paikalle pankkiin allekirjoittamaan siirtomerkintää.

Arvo-osuusjärjestelmän turvallisuudesta vastaavan EuroClearin mukaan sähköinen asunto-osakejärjestelmä olisi myös huomattavasti turvallisempi kuin nykyinen tapa, jossa osakekirjat ovat paperia ja alttiina esimerkiksi tulipalolle.

Tätä turvallisempaa säilytystapaa ei ole olemassa.

Liisa Kiuru

- Arvo-osuusjärjestelmä on äärimmäisen turvallinen järjestelmä. Esimerkiksi valtion velkapaperit ja yritysten osakkeet säilytetään pankkien arvo-osuusjärjestelmässä. Tätä turvallisempaa säilytystapaa ei ole olemassa, vakuuttaa projektipäällikkö Liisa Kiuru.

Kaikki perustuisi vapaaehtoisuuteen

Mikäli joku haluaa edelleen säilyttää asunto-osakkeensa vain paperilla, sekin olisi mahdollista.

Olisi parempi jos kaikki lähtisivät tähän mukaan.

Liisa Kiuru

- Meidän mielestä sähköinen järjestelmä perustuisi vapaaehtoisuuteen. Olisi parempi jos kaikki lähtisivät tähän mukaan, mutta lähtökohtana on vapaaehtoisuus, Liisa Kiuru sanoo.

EuroClearin ajatuksena on, että vanhoja osakekirjoja siirrettäisiin pikkuhiljaa digitaaliseen muotoon. Digitalisoinnin yhteydessä vanhat paperiosakkeet tuhottaisiin. Uudet asuntoyhtiöt sen sijaan voisivat siirtyä suoraan digitaaliseen osakejärjestelmään.

Ympäristöministeriön selvitys käynnistyy lähiaikoina

Myös Ympäristöministeriö on kiinnostunut siirtymään sähköiseen asunto-osakejärjestelmään. Ministeriö käynnistää oman selvitystyönsä lähiaikoina. Ensimmäinen kokous asian tiimoilta on jo ensi viikollla. Selvityksen pitäisi valmistua ensi talvena.

- Mikäli sähköiseen rekisteriin siirrytään, se voisi tapahtua aikaisintaan parin vuoden kuluttua, sillä rekisteri vaatii jonkin verran lainsäädännön muutoksia, sanoo kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen Ympäristöministeriöstä.

Markku Tahvanaisen mielestä tärkeimpiä selvitettäviä asioita on se mikä taho alkaisi hallinnoida sähköistä rekisteriä: olisiko se EuroClear ja pankit vai esimerkiksi joku viranomainen.

Suosittelemme sinulle