Hyppää sisältöön

Metsäpeuratutkimus ylittää rajan

Suomen ja Venäjän metsäpeuratutkijat yhdistävät voimansa. Venäjän Karjalan metsäpeurojen lukumäärä lasketaan helikopterista ensi talvena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen johtamassa tutkimuksessa.

Metsäpeura Kuva: Hannu Huttu

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Karjalan tutkimuskeskus ja Metsähallitus yhdistävät voimansa ja selvittävät Venäjän Karjalan metsäpeurojen lukumäärän lentolaskennalla ensi talvena. Karjalan metsäpeurojen liikkeitä ja laidunalueita selvitetään myös satelliittiseurantapantojen avulla. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksen on tietojenvaihto tutkijoiden välillä, sanoo projektipäällikkö Jenni Miettunen RKTL:stä.

- Tutkijoiden metodit ovat jonkin verran erilaisia eri puolilla rajaa. Suomessa tutkimus on teknistynyttä ja Karjalan puolella resurssipulasta johtuen enemmän perinteistä tutkimusta. Hankkeella voidaan tukea Karjalan puolen tutkimusta, samalla saamme ajantasaista tietoa metsäpeurakannasta, sanoo Miettunen.

Karjalan metsäpeurakannan koosta ei ole kovin tuoreita tuloksia saatavana. Lisäksi kannan kokoarviot vaihtelevat ja kokoa on niissä todennäköisesti osin yliarvioitu, sanoo Miettunen.

Hankkeella voidaan tukea Karjalan puolen tutkimusta, samalla saamme ajantasaista tietoa metsäpeurakannasta.

Jenni Miettunen

- Lukumääräksi on siellä arvioitu 850 yksilöstä pariin kolmeen tuhanteen. Toisaalta Kainuun ja Karjalan metsäpeura-alueet ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja Suomesta menee Karjalan puolelle emiä kesäisin vasomaan. Jos kanta olisi Venäjällä suurimpien arvioiden mukainen, sieltä tulisi tänne todennäköisesti enemmän peuroja kuin mitä sieltä nyt tulee, sanoo Miettunen.

Karjalan tasavallassa metsäpeuroja esiintyy laajalla, kymmenien tuhansien neliökilometrien alueella, sanoo Miettunen.

- Metsäpeurat ovat kuitenkin keskittymissä. Suurimmat keskittymät ovat Kostamus-Pääjärvi-Vienanmeri linjan tuntumassa ja eteläpuolella. Hajanaisia esiintymiä tavataan sitten laajemmallakin aina Ruunaan korkeudella asti etelässä.

Kainuun metsäpeurakanta on uusimman, tänä vuonna tehdyn helikopterilaskennan mukaan 793 yksilöä. Kanta on Miettusen mukaan ollut suhteellisen vakaa viime vuodet.

Karjalan metsäpeurojen lentolaskennat tehdään helmi-maaliskuussa 2014. Tätä ennen Karjalan tutkimuskeskuksen tutkijat vierailevat Suomessa tutustumassa RKTL:n tekemään metsäpeuratutkimukseen.

- Hankkeen kokonaisbudjetti on noin puoli miljoonaa euroa. Hanketta rahoittavat muun muassa EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelma ja maa- ja metsätalousministeriö. Varsinaiseen lentämiseen tuosta summasta käytetään yli 70 000 euroa. Lennot suorittaa venäläinen operaattori, kertoo Miettunen.

Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Kerätyn tiedon perusteella laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma Suomen ja Venäjän metsäpeurakantojen turvaamiseksi. Metsähallitus vastaa hankkeessa tuotettavasta materiaalista, jolla lisätään tietoa metsäpeurasta. Materiaalia hyödynnetään muun muassa Metsähallituksen luontokeskuksissa.

Suosittelemme sinulle