Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Taiteilijuus rasittaa ja tyydyttää

Taiteilijat pitävät työtään henkisesti rasittavampana kuin työtätekevät suomalaiset yleensä. Työperäiset terveysoireet ovatkin taiteilijoilla tavallisia, vaikka boheemius on nykytaiteilijan elämästä kaukana. Ongelmista huolimatta taiteellinen työ koetaan merkitykselliseksi, Työterveyslaitoksen juuri julkaistu tutkimus kertoo.

Kohtaus elokuvasta Taiteilijan työ.
Nykytaiteilijan työ vaatii ennen kaikkea kurinalaisuutta, eri alojen taiteilijat sanovat. Kuva: taiteilijantyo.fi
Satu-Lotta Peltola
Avaa Yle-sovelluksessa

Taiteilijuudessa ruumiillista ja henkistä kuormitusta aiheuttavat luovan työn luonne, jatkuva uuden tuottaminen ja itsestä ammentaminen. Taiteilijoita ei rasita niinkään taiteen tekeminen itsessään vaan työn reunailmiöt, kuten toimeentulo-ongelmat, alan epävarmuus, työn omaehtoisuus ja kova kilpailu. Asia selviää Työterveyslaitoksen nykytaiteilijoiden hyvinvointia kartoittaneesta tutkimuksesta.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Pia Houni luettelee esimerkkejä taiteilijoiden työperäisistä oireista.

– Monet taiteilijat kokevat uupumusta, ahdistusta, unettomuutta tai masennusta, niska-hartiaseudun kipua tai muuta liikuntaelinten kipua.

Työn ja muun elämän yhdistäminen on taiteilijoille vaikeaa, Työterveyslaitoksen tutkija Heli Ansio sanoo.

- Hyvin monet taiteilijat kokevat joutuvansa laiminlyömään kotiasioita työn vuoksi. Itsestä huolehtiminen ja projektien välillä palautuminen on haastavaa.

Taiteen tekeminen merkityksellistä

Vaikka taiteilijat kokevatkin työnsä vaativaksi ja kuormittavaksi, työssä on paljon myös positiivisia asioita, työyhteisövalmentaja, näyttelijä Niina Nurminen sanoo.

- Työni merkityksellisyys, monipuoliset mahdollisuudet ja samanhenkiset, innostavat kumppanit auttavat jaksamaan.

Boheemi taiteilijaelämä menneen ajan myytti

Tutkimustulokset purkavat myyttiä boheemista taiteilijaelämästä. Suurin osa taiteilijoista huoltaa työkykyään aiempaa enemmän. He nukkuvat ja harrastavat kuntoliikuntaa saman verran kuin muutkin suomalaiset, käyttävät alkoholia kohtuudella ja löytävät palautumiskeinoja työstään.

Kirjailija Jukka Laajarinne kertoo pitävänsä kuntoaan yllä kiipeillen, meloen ja ulkoillen.

- Jos niistä joutuu pitämään viikonkin tauon, hermot menevät, Laajarinne toteaa.

Myös Niina Nurminen sanoo nykynäyttelijän työn olevan kaukana boheemiudesta.

– Täsmällisyys, vastuullisuus, luotettavuus, hyvä kunto ja terveet elämäntavat ovat jo pitkään kuuluneet näyttelijän ominaisuuksiin, Nurminen listaa.

Tutkimuksesta verkkokirja ja dokkari

Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa -tutkimuksessa etsittiin kyselyaineistolla, haastatteluin ja osallistuvan havainnoinnin menetelmin tietoa siitä, miten teatterialan taiteilijat, kirjailijat ja kuvataiteilijat hahmottavat omaehtoisen kurinalaisuuden työpolkunsa voimavarana. Kyselyyn vastasi 476 henkilöä. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta, joka toteutettiin vuosina 2012–2013.

Tutkimuksen teemoja käsitellään verkkokirjan lisäksi Taiteilijan työ -dokumenttielokuvassa.

Suosittelemme