Hyppää sisältöön

Apulaisoikeuskansleri Aalto-yliopistolle: Suomen tulee säilyä yliopiston opetus- ja tutkintokielenä

Yliopistolaissa on määritelty, että Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan opetus- ja tutkintokieli on suomi. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan yliopiston tulee siis pitää suomi yhtenä opetuskielenä eikä perustutkinto voi olla ainoastaan englanninkielinen.

Opiskelijoita luennolla Helsingin kauppakorkeakoulussa. Kuva: Yle

Suomen kielen tulee säilyä yliopiston opetus- ja tutkintokielenä, sanoo apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Puumalaisen mukaan yliopistolaki suo yliopistoille laajan harkintavallan opetuskielestä.  Muiden kielten käyttö ei kuitenkaan saa olla niin laajaa, että suomen kielen asema syrjäytyy.

Kannanotto liittyy kahteen oikeuskanslerinvirastoon tehtyyn kanteluun, joissa arvosteltiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun syksyllä 2013 käyttöön ottamaa menettelyä, jossa yliopisto tarjoaa uusille opiskelijoille vain englanninkielisiä maisterinkoulutusohjelmia.

Yliopistolaissa on määritelty, että Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomen on siis lain edellytyksen mukaan oltava yhtenä perustutkinnon opetus- ja tutkintokielenä. Tämän lisäksi yliopisto voi oman harkintansa mukaan päättää mitä muita kieliä käytetään opetus- ja tutkintokielinä ja opintosuorituksissa.

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tulisi esimerkiksi tutkintosäännössään määritellä se, missä määrin suomen kielen sijasta tai ohella käytetään englannin kieltä. Lisäksi tulisi määritellä missä määrin opiskelija saa käyttää suomen kieltä tenttivastauksissaan, kirjallisissa töissään tai luennoilla.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen pyytääkin Aalto-yliopistoa viimeistään 31.maaliskuuta 2014 toimittamaan hänelle tiedon siitä, mihin toimenpiteisiin yliopisto on hänen päätöksensä johdosta ryhtynyt.

Suosittelemme sinulle