Hyppää sisältöön

Luonnonsuojeluliitto suomii Talvivaaraa ja viranomaisia

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL:n mukaan Talvivaaran bioliuotusprosessi on edelleen kehitysvaiheessa. Liiton mukaan yhtiön ympäristöluvan perusteena ollut koetoiminta tehtiin suojatuissa oloissa, eikä sitä ole saatu siirrettyä teolliseen mittakaavaan. Liitto vaatii Talvivaaraa julkaisemaan prosessitietojaan, jotta julkista tukea hakevan kaivoksen elinkelpoisuutta voisi arvioida.

Kuvan etualalla räntä on muuttunut vähitellen vedeksi lasin pinnalla. Taustalla epäselvä maisema Talvivaaran kaivosalueelta, jonka keskeltä kohoaa ainakin kaksi piippua.
Talvivaaran kaivoksella satoi räntää, kun tieto yrityksen hakeutumisesta velkasaneeraukseen kerrottiin 15. marraskuuta 2013. Kuva: Lehtikuva
Heikki Rönty

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL:n teettämän, julkisiin tietoihin perustuvan asiantuntija-arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan yhtiön bioliuotusprosessi ja liiketoiminta perustuu virheellisille arvioille prosessin toimivuudesta.

Liiton mukaan Talvivaaran kaivosyhtiön väite bioliuotusprosessin toimivuudesta teollisessa mittakaavassa ulkotiloissa ei pidä paikkaansa. Liiton käyttämät asiantuntijat sanovat, että vuosina 2005–2008 suoritettu koetoiminta on tehty suojattuna sateelta ja kylmyydeltä, eikä vastaa Talvivaaran nykyistä toimintaa.

SLL:n mukaan koetoiminnan ja todellisen tuotannon ero on niin merkittävä, että Talvivaara on kuvannut toimintansa ympäristölupahakemuksessa väärin. Todellinen toiminta ei ole vastannut sitä toimintaa, jolle ympäristölupa on myönnetty, sanoo SLL tiedotteessaan.

Liiton mukaan merkittävä syy ongelmiin on se, etteivät lupa- tai valvontaviranomaiset havainneet tai reagoineet toiminnan ja luvituksen suureen eroon. Talvivaaran olisi tullut hakea ympäristöluvan muutosta heti, kun se havaitsi tuotannon poikkeavan kuvatusta, sanotaan tiedotteessa.

Liiton käyttämien asiantuntijoiden mukaan Talvivaaran esittämä data on ollut niin vaillinaista ja valikoivaa, että heikoille liuotustuloksille löytyy myös muunlaisia selityksiä kuin Talvivaaran esittämät. Talvivaara on kertonut huonojen liuotustulosten johtuneen alkuun liian pienestä raekoosta ensimmäisessä malmikasassa ja myöhemmissä kasoissa liiallisesta vedestä.

Liitto vaatii todisteita esiin

Suomen luonnonsuojeluliitton mukaan valtion tulee vaatia merkittävästi avoimempaa kommunikaatiota ja tietoa Talvivaaralta, jotta Talvivaaran elinkelpoisuutta voitaisiin arvioida mahdollisen tukipäätöksen yhteydessä.

Liiton mukaan kyseessä eivät enää ole pelkät liikesalaisuudet, vaan ympäristön kestokykyä mittaavat tekijät. Liiton asiantuntijoiden mukaan julkisten lähteiden perusteella on todennäköisempää, että bioliuotusprosessi ei toimi, kuin että se toimisi.

Liitto vaatii Talvivaaraa esittämään todisteita, mikäli sillä on muunlaista tietoa.

SLL on aiemmin vaatinut Talvivaaran sulkemista vedoten ympäristövahinkojen määrään.

Suosittelemme sinulle