Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Hanasaari selättää Puolan jättivoimalan päästövertailussa

Hanasaari tuottaa hyötyä helsinkiläisille liki kolme kertaa pienemmillä hiilidioksidipäästöillä kuin Euroopan suurin hiilivoimala ilmastoneuvottelujen isäntämaassa Puolassa. Porvoon biovoimala on vielä tuhat kertaa Hanasaarta parempi.

Belchatowin hiilivoimala Puolassa on Euroopan suurin yksittäinen hiilidioksidin päästölähde.
Belchatowin hiilivoimala Puolassa on Euroopan suurin yksittäinen hiilidioksidin päästölähde. Kuva: Petteri Juuti / Yle
Petteri Juuti
Avaa Yle-sovelluksessa

Helsingin Hanasaaren kivihiilivoimala on, jos ei nyt ihan puhdas pulmunen, niin ainakin huomattavasti puolalaista isoveljeään vähemmän likainen. Hanasaari tuottaa helsinkiläisille energiaa liki kolme kertaa pienemmillä hiilidioksidipäästöillä kuin Euroopan suurin yksittäinen päästölähde Puolan Belchatowissa.

Hanasaari on erittäin vahvoilla myös hengitysteitä ärsyttävän rikkidioksidin vertailussa, jossa ero on kuusinkertainen.  Myös typen oksidit aiheuttavat ongelmia hengitysteille – niiden suhteen Hanasaari on noin kaksi kertaa parempi.

Pakokaasujen haitat lähiasukkaille eivät ole menneiden vuosikymmenien tasolla edistyneemmän tekniikan lisäksi siksi, että saasteet leviävät korkeiden piippujen ansiosta laajalle alueelle. Niinpä esimerkiksi Helsingissä liikenteen päästöt huonontavat ilmanlaatua huomattavasti energiantuotantoa enemmän. Toisaalta pieni osa Puolassa asti syntyneistä saasteista päätyy myös helsinkiläisten keuhkoihin. 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto repäisee eron

Suurin syy merkittäviin päästöeroihin on se, että Helsingissä samasta hiilimäärästä saadaan parempi hyöty kuin Belchatowin kahdessatoista vanhassa yksikössä. Jos päästöjä verrattaisiin kattilassa poltetun hiilen määrään, erot tasoittuisivat huomattavasti. Typen oksidien ja pölyn tapauksessa tilanne kääntyisi jopa Belchatowin eduksi.

Voimalan hyötysuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyötykäyttöön. Hanasaaressa kivihiilen energiasta hyödynnetään noin 30 prosenttia sähkönä ja 56 prosenttia kaukolämpönä.

Sen sijaan Belchatowissa polttoaineen energiaa käytetään ainoastaan sähkön tuotantoon, jolloin suurin osa kattilassa syntyneen lämmön energiasta karkaa vesihöyrynä taivaalle. Vanhoissa yksiköissä sähköksi muuttuu vain noin 30 prosenttia kivihiilen energiasta.

Belchatowissa satsataan hiilitekniikaan - Helsingissä pohditaan biopolttoaineita

Puolassa kehitys tarkoittaa yleensä siirtymistä uudempaan hiiliteknologiaan. Belchatowin uudessa kolmannessatoista yksikössä hyötysuhde on 41 prosenttia, ja sen hiilidioksidipäästöt ovat viidenneksen pienemmät kuin vanhoilla yksiköillä.

Helsingissä on jo päätetty, että hiilen sekaan heitetään muutamia prosentteja puupellettejä. Lähitulevaisuudessa tehdään iso päätös siitä, korvataanko Hanasaaren voimala kokonaan uudella ja jos korvataan, minkälaisella. Porvoon Energia rakensi hiljattain biovoimalan, jonka laskennalliset hiilidioksidipäästöt ovat noin 0,04 kg/MWh, kun mukaan on laskettu käynnistämiseen tarvittava öljy. Se on tuhat kertaa vähemmän kuin Helsingin Hanasaaressa.

Piipusta nousee toki hiilidioksidia Porvoossakin, mutta koska metsä kasvaa vuosikymmenten kuluessa takaisin, metsäenergian laskennallinen päästökerroin on pyöreä nolla.

Päästöt sähkö- ja kaukolämpöverkkoon syötettyyn energiaan suhteutettuna

BelchatowHanasaari
Hyötysuhde~30%86% (30%+56%)
Tuotantosähkösähkö&lämpö
PolttoaineRuskohiiliKivihiili
Päästöt (kg/MWh)
Hiilidioksidi (CO2)1084388
Rikkidioksidi (SO2)2,8390,462
Typen oksidit (NOx)1,3460,720
Pöly0,0440,026
Häkä (CO)0,3320,022

Belchatowista on saatavilla vain 12 vanhimman yksikön päästötiedot. Yksiköiden hyötysuhde on laskettu hiilidioksidipäästöarvojen perusteella. Energiayhtiö ei ole vastannut Yle Uutisten pyyntöön uudemman yksikön päästöistä ja yksiköiden hyötysuhteista. Uuden yksikön hyötysuhde on power-tehnology.com -verkkolehden mukaan 41%.

Suosittelemme