Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Väestöliiton perhebarometri: Ruotsinkieliset parit onnellisempia kuin suomenkieliset

Väestöliiton selvityksen mukaan useimmat suomalaiset parisuhteet ovat onnellisia. Eron mahdollisuus kasvaa, jos parilla on erilaiset arvot, elämäntyylit ja yhteistä aikaa uupuu.

Eron tärkeimmät syyt -grafiikka.
Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Anne Orjala
Avaa Yle-sovelluksessa

Ruotsinkieliset parit ovat suomenkielisiä onnellisempia ja eroavat vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Väestöliiton uudesta perhebarometristä. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten parisuhteiden vahvuuksia, ristiriitoja ja erojen syitä.

Ruotsinkielisten parisuhde oli hieman useammin hyvin onnellinen, ja heillä oli vähemmän ristiriitoja avioliiton sisällä. Todennäköisyys erota oli ruotsinkielisillä 40 prosenttia pienempi kuin suomenkielisillä.

Tutkimukseen osallistui yli 3 000 keski-ikäistä naista ja miestä, jotka olivat muodostaneet avo- tai avioliiton vuonna 2005. Suurin piirtein puolet vastanneista oli edelleen samassa parisuhteessa ja puolet eronnut.

Perhebarometrin mukaan kaikkiaan useimmilla pareilla meni suhteellisen hyvin – he kokivat liittonsa vastaavan odotuksiaan ja tunsivat olevansa arvostettuja.

Suomenkielisistä 40 prosenttia ja ruotsinkielistä 60 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä puolisoonsa, ja muistakin tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli melko onnellisia. Kymmenesosa ei olisi halunnut enää jatkaa puolisonsa kanssa.

Eroajatuksia odotuksista, jotka eivät täyttyneet

Ristiriitoja parisuhteisiin syntyi varsin arkisista asioista, esimerkiksi kotitöistä ja lasten kasvattamisesta. Muita esiin nousseita ongelmia aiheuttaneita asioita olivat muun muassa tunteiden ilmaisu ja seksi.

Eron syynä on kuitenkin harvoin yksittäinen ongelma, vaan siihen vaikuttavat monet asiat.

Eroajatuksia nostivat erityisesti pettymykset suhteessa odotuksiin. Eronneilla oli ristiriitoja yleisimmin erilaisissa arvoissa ja elämäntyyleissä, kommunikaatiossa, vapaa-ajan käytössä sekä läheisyyden ja tunteiden ilmaisemisessa.

Halu ja kyky elää parisuhteessa vahvistuneet

Eroa käsittelevä perhebarometri tehtiin viimeksi vuonna 2003. Tuolloin mukana ei ollut avoliittoa ja ruotsinkielisten välisistä avioliitoista, ja avioeroista oli nyt aiempaa laajemmat otannat.

Avoliitoissa oli avioliittoja hieman enemmän ristiriitoja, ja avoliitossa elävien arvio parisuhteestaan näyttäytyi hieman kielteisempänä. Erot sujuivat kuitenkin kivuttomammin kuin avioliitoissa.

Väestöliiton mukaan vaikuttaa siltä, että halu ja kyky elää parisuhteessa on hieman vahvistunut. Ongelmat eivät enää kasautuneet yhtä paljon ja ammattiauttajien apua käytetään enemmän. Ihmiset muodostavat myös aiempaa hanakammin uuden parisuhteen.

Suosittelemme