Hyppää sisältöön

Rakennepaketti - miten kunnat selviytyvät säästötalkoista?

Rakenneuudistuspaketissa on listattu kymmeniä eri keinoja, joilla kestävyysvaje pyritään kuromaan umpeen. Listalla ovat muun muassa vanhusten laitoshoidon vähentäminen, maakuntakirjastoverkon harventaminen ja päivähoitomaksujen nosto. Myös subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja kotihoidontukeen tulee muutoksia. Miten hallitus mielestäsi onnistui kuntien tehtävien keventämisessä?

Hallituspuolueiden puheenjohtajat tiedotustilaisuudessa Säätytalolla.
Hallituspuolueiden puheenjohtajat tiedotustilaisuudessa Säätytalolla 29. marraskuuta. Kuva: Yle
Augustina Jämsä

Hallitus pääsi yhteisymmärrykseen tulevista säästökohteista
perjantaina. Esimerkiksi vanhusten laitoshoitoa vähennetään, maakuntakirjastoverkkoa harvennetaan ja lasten päivähoitomaksuja nostetaan.

Oppivelvollisuusiän nosto 17 vuoteen tulee koskemaan koko ikäluokkaa, mutta sillä pyritään tavoittamaan erityisesti ne nuoret, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Tavoitteena on turvata koulutuksen jatkuvuus "kriittisessä nivelvaiheessa", vähentää keskeyttämisiä ja pidentää nuorten työuria.

Lapsiperheitä koskevat erityisesti subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja kotihoidon tuen maksamistavan muutos. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan vuoden 2015 alusta osa-aikaiseksi silloin, kun ainakin toinen vanhemmista on kotona. Uudistus ei koskisi työttömiä. Täysimääräisen kotihoidontuen saadakseen tuki tulisi jakaa puoliksi molemmille vanhemmille elokuusta 2015 alkaen. 

Vuorotteluvapaauudistusta valmistellaan edelleen kolmikantaisesti. Se tulee voimaan syksyllä 2014. Kaikkiaan rakenneuudistuspaketissa (siirryt toiseen palveluun) on kymmeniä eri keinoja, joilla kestävyysvajetta yritetään kuroa umpeen.

Miten hallitus onnistui kuntien tehtävien keventämisessä?  Miten kunnat selviytyvät säästötalkoista?

Artikkelia täsmennetty ja täydennetty  30.11. klo 15:31 muun muassa tarkentamalla, mitä subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja kotihoidon tuen jakamiseen tulevat muutokset sisältävät, lisätty miksi oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa ja poistettu kysymys "Säilyykö Suomen luottoluokitus." Lisäksi on lisätty linkki valtioneuvoston sivuille tiedostoon "Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta".

Suosittelemme sinulle