Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Viranomaiset varautuvat Talvivaaran vararikkoon

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt kaivosyhtiö Talvivaaralta ympäristöturvallisuuteen liittyviä selvityksiä kirjallisena. Tarkoitus on varmistaa kriittisten tietojen siirtyminen uudelle toimijalle, jos Talvivaaran kaivosyhtiö myydään tai menee konkurssiin.

Talvivaara tehdasalue
Kuva: Talvivaara
Heikki Rönty
Avaa Yle-sovelluksessa

Kainuun ELY-keskus varautuu mahdolliseen toiminnanharjoittajan vaihtumiseen Talvivaarassa.

ELY-keskus on pyytänyt yhtiöltä viime viikkoina ympäristöturvallisuuteen liittyviä kirjallisia selvityksiä muun muassa vesienhallinnan keskeneräisistä töistä sekä metalliliuoksien varotilavuuksien varmistamisesta.

Selvityksillä halutaan varmistaa mahdollisen uuden toiminnanharjoittajan tai konkurssipesän tietoisuus kaivoksen ympäristöriskeistä ja niiden aiheuttamista kustannuksista, sanoo Kainuun ELY-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

- Yrityksen taloustilanne on tällä hetkellä hyvin epävakaa. Kainuun Ely-keskus valvontaviranomaisena haluaa varmistaa sen, että ympäristöturvallisuden kannalta välttämättömät tehtävät toteutetaan alueella.

Dokumenteilla siirretään tarpeellinen tieto varmemmin

Esimerkiksi tällä viikolla Talvivaara joutuu selvittämään ne varotoimet, joita tarvitaan jos liuoskierron metallipitoisen nesteen varotilavuus käy pieneksi. Tällainen tilanne voi tulla eteen sähkökatkon aikana.

Varotilavuus oli pienimillään keväällä, jolloin tilavuutta olisi ollut maksimissaan 8 tunnin sähkökatkon varalle. Nyt tilavuutta on vuorokauden mittaiselle katkolle ja yhtiöllä on alueella sekä dieselpumppuja sekä polttoainetta. Kaikki tämä on ollut viranomaisen tiedossa, mutta ei kirjallisena.

Pyydetyn kirjallisen selvityksen  ja varautumissuunnitelman tarkoitus on siirtää tietoa sekä viranomaiselle että alueella toimijalle, olipa se kuka tahansa. Toiminnanharjoittaja voi olla myös valtio.

- Haluamme varmistaa tilanteen siten, että se tulee dokumentoduksi ja että tässä epävavakaassa tilanteess,a että sekä toiminnanharjoittajalla että viranomaisilla on kummallakin selvä kuva siitä, mikä tilanne on, ja mitä toimia se mahdollisesti edellyttää.

Toiminnanharjoittajan vaihtuminen Talvivaarassa riippuu yrityssaneerausprosessin onnistumisesta. Prosessi on vasta alussa. Emoyhtiön saneeraushakemus on hyväksytty, mutta kaivostoimintaa harjoittavan tytäryhtiön saneeraushakemusta ole vielä käsitelty Espoon käräjäoikeudessa. Varsinaisen saneerausohjelman työstäminen kestää kuukausia ja sitä voi ryhtyä toteuttamaan vasta velkojien hyväksynnän jälkeen.

Suosittelemme sinulle