Hyppää sisältöön

Kiistellyn Kuusamon kultakaivoksen vaikutukset ympäristöön selvitetty

Ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan Juomasuon kaivoksesta voi olla haittaa muun muassa kaloille. Louhinta-alueet näkyisivät myös esimerkiksi Rukatunturin laelta.

Kartta Juomasuon kullantutkimusalueen sijainnista.
Kuva: Yle
Riikka Oosi,
Kati Teirikko

Kiistellyn Kuusamon Juomasuolle suunnitellun kultakaivoksen vaikutukset ympäristöön on viimein selvitetty.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan, että jos kaivoksen rikastamo tulee lähelle vesistöjä, pois juoksutettavasta vedestä saattaa olla haittaa lähivesien kaloille. Haittaa saattaisi tulla Pohjaslammen, Salmijärven ja Koivulammen kalakannalle.

Vaikutukset eivät arvion mukaan ulottuisi kuitenkaan esimerkiksi Kitkajokeen.

Eteläiset louhinta-alueet näkyisivät myös maisemassa esimerkiksi Rukatunturin ja Valtavaaran laelta.

Kaivoksella on kolme vaihtoehtoista paikkaa rikastamolle. Kaikilla vaihtoehtoisilla rikastamoalueilla kaivoksen alle jää uhanalaista suoluontoa.

Arviointi viivästyi yli vuodella

Myös porojen laidunalueet pienenevät, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia paliskunnille.

Melu- tärinä- ja pölyvaikutukset saattavat puolestaan huonoissa sääolosuhteissa haitata viihtyvyyttä kaivosalueen läheisissä loma-asunnoissa ja asuinrakennuksissa.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on laittanut Juomasuon kaivoksen ympäristövaikutuksen arvioinnin keskiviikkona nähtäville ja siitä voi antaa lausuntoja kolmen kuukauden ajan.

Ympäristövaikutusten arviointi viivästyi yli vuodella, sillä kaivosyhtiö Dragon Mining halusi selvittää tarkemmin muun  muassa kaivoksen vaikutuksia vesistöön.

Muun muassa Kuusamon matkailuyrittäjät ovat vastustaneet Juomasuon kaivossuunnitelmia, sillä kaivos tulisi lähelle Rukan matkailualuetta.

Suosittelemme sinulle