Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Tuulivoimalat tappavat lepakoita

Tuulivoimaloiden lavat ovat lepakoille yllättäviä esteitä ympäristössä. Lepakkotutkijat ovat huomanneet, että lepakot iskeytyvät lapoihin ja paineen vaihtelu voi aiheuttaa niiden kuoleman lapojen lähellä. Tämä pitää ottaa huomioon tuulivoimaloiden sijaintipaikkojen suunnittelussa, sillä lepakot ovat suojeltuja.

Pohjalepakot
Pohjanlepakot Kuva: Emma Kosonen
Minna Rosvall
Avaa Yle-sovelluksessa

Lepakkotutkimukset ovat osoittaneet, että lepakot saattavat iskeytyä tuulivoimaloiden siipiin tai jopa kuolla ilmanpaineisiin tuulivoimaloiden läheisyydessä. Tästä syystä tuulivoimayhtiöiden on otettava huomioon lepakoiden muuttoreitit, kun tuulivoimaloille etsitään sijoituspaikkoja. Tutkijat ovat selvittäneet lepakoiden lentämistä yli kuudenkymmenen metrin korkeudessa ensimmäistä kertaa Suomessa. Yleensä lepakoita on havainnoitu maan tasalta.

Lepakoiden muuttoreittejä on tutkittu eteläisen Suomen rannikkoseuduilla mastoihin kiinnitettyjen ultraäänitallentimien avulla. Suomen yleisin lepakko eli pohjanlepakko lentää ja ruokailee jopa yli kuudenkymmenen metrin korkeudessa. Tuulivoimalan lapa on niille uusi, nopeasti liikkuva este ympäristössä, kertoo tutkija Thomas Lilley.

Lepakon ei tarvitse aina osua niihin lapoihin. Riittää se, että se lentää lapojen läheltä.

Thomas Lilley

- Ne saattavat iskeytyä lapoihin tai niille saattaa koitua barotrauma. Se aiheuttaa lepakon kuolemisen. Tuulivoimalan pyörivien lapojen lähellä on niin korkeat paineenvaihtelut, että se tuhoaa lepakon keuhkojen verisuonet ja aiheuttaa lepakon kuoleman. Lepakon ei tarvitse aina osua niihin lapoihin. Riittää se, että se lentää lapojen läheltä, kertoo Lilley.

Tuulivoimalat pitää sijoittaa muuttoreittien ulkopuolelle

Uudet tutkimustulokset ovat tärkeitä lepakoiden suojelun kannalta. Lepakoita on tutkittu Suomessa vasta vähän. Se tiedetään, että lajeja on kolmetoista, uhanalaisia niistä ovat pikkulepakko ja ripsisiippa. Arviolta lepakoita on satoja tuhansia. Tuulivoimayhtiöt ovat olleet kiinnostuneita lepakoiden liikkeistä ja rahoittamassa tutkimusta. Niiden on tutkija Thomas Lilleyn mukaan otettava huomioon lepakot voimaloiden paikkojen suunnittelussa.

Tuulivoimayhtiöt voivat siirtää tuulimyllyjen paikkoja riippuen siitä, että missä lepakoita havaitaan tai missä lepakoiden muuttoreittejä havaitaan.

Thomas Lilley

- Suomessa kaikki lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja niiden levähtämis- ja lisääntymispaikat ovat suojeltuja kuten myös ruokailualueet. Kyllä tämä pitää ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, vetoaa Lilley.

Lepakkotutkijat avaa ultraäänitallentiemen laatikkoa
Lepakkotutkijat ovat hankkineet tietoa ultraäänitallentimien avulla. Kuva: Turun yliopisto

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys saa jo nyt lausuntopyyntöjä luonnonsuojeyhdistyksiltä, asukasyhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä kiihtyvällä vauhdilla.

- Tuulivoimayhtiöt voivat siirtää tuulimyllyjen paikkoja riippuen siitä, missä lepakoita tai lepakoiden muuttoreittejä havaitaan, pohtii Lilley.

Onko vaarana, että tästä tulee liito-oravan kaltainen juttu, että aletaan miettiä lepakoita ja tuulivoimaa vastakkainasetteluna?

- Sellainen riski on tietysti olemassa, mutta uskon, että tällä hetkellä on opittu jonkin verran liito-oravakiistoista ja luulen, että tällaista tilannetta pyritään välttämään kaikilla tahoilla, kertoo Lilley.

Suosittelemme