Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Petteri Vanninen: Metsistä oppimaan

Uusien opettajien koulutuksessa toteutetaan Savonlinnan OKL:ssä metsäteemaa, jolla etsitään yhdessä metsäalan asintuntijoiden kanssa mahdollisuutta tuoda opetukseen metsien ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia merkityksiä. Projektikoordinaattori, maa- ja metsätaloustieteen tohtori Petteri Vanninen opastaa pakinassaan opiskelijoita metsään.

Nainen kävelee metsässä.
Kuva: Tarja Nyyssönen / Yle
Avaa Yle-sovelluksessa

Valmisteilla oleva uusi perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa yksittäisiä oppiaineita laajempia kokonaisuuksia. Näihin kokonaisuuksiin on tarkoitus tutustua mm. tutkivan oppimisen keinoin. Kriittinen ajattelu, yhteisöllisyys sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö ovat tietoyhteiskunnassa tärkeitä taitoja myös koulun ulkopuolisessa arjessa. Toisaalta kouluopetuksessa voidaan ja tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin erilaisia asiantuntijayhteisöjä ja lähiympäristön kohteita.

Yhteiskunnan muuttuminen asettaa haasteita myös opettajankoulutukselle, sillä kansainväliset tutkimukset osoittavat, että Suomi on jäänyt jälkeen mm. tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä. Uusien opetusmenetelmien käyttöönotto ei sekään ole helppoa – varsinkin, kun sekä opettajilla että oppilailla on runsaammin kokemusta perinteisemmästä opetuksesta.  Näin ollen opettajiksi opiskeleville tulisi jo opettajankoulutuksessa tarjota mahdollisuus uusien opetusmenetelmien henkilökohtaiseen kokeilemiseen ja testaamiseen. Tarvitaan konkreettisia työkaluja näiden tavoitteiden edistämiseksi.

Savonlinnan OKL:ssä on useamman vuoden ajan toteutettu metsäteemaa tutkimusryhmävetoisesti tiiviissä yhteistyössä metsäalan asiantuntijoiden kanssa.  Erilaiset metsäympäristöt ja asiantuntijaympäristöt luovat monipuolisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia. Lisäksi kentällä toimivat asiantuntijat voivat välittää tuleville opettajille uusimpia käsityksiä metsien ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista merkityksistä sekä valottaa näiden muutoksia vuosikymmenten varrella historiallisine vaikuttimineen.

Myös metsäala elää tunnetusti voimakasta murroskautta.  ”Pelle Pelottomia” kaivataan kipeästi etsimään ja tekemään merkittävimmälle luonnonvarallemme uusia käyttömuotoja: massatuotteet tehdään jatkossa lähempänä kulutuskohteitaan.  Lapset ja nuoret ovat se voimavara, joilta on lupa odottaa uudistavia näkemyksiä. Ei teljetä heitä tässä ideoinnissa luokkahuoneisiin, vaan annetaan heille rohkeasti haastavia tehtäviä aidoissa ympäristöissä asiantuntijat haastaen.  Me opettajankouluttajina

Petteri Vanninen
Petteri Vanninen Kuva: Petteri Vanninen

tarjoamme tässä yhden esimerkin;  avaamme metsien merkitystä oppimisessa ja yhteisöllisten vuorovaikutustaitojen opiskelussa.

Meille tutkimusryhmäläisille metsät ovat tarjonneet puitteet opiskella tieteidenvälistä keskustelua, vuorovaikutusta ja yhdessä kehittämistä. Helppoa se ei ole aina ollut, mutta useimmiten palkitsevaa.  Eräs vanhempi kollegani mainitsi poikkitieteisyyden toteuttamisen olevan toisen asiantuntijuuden sietämistä – kokemani perusteella se kyllä pätee pitkälti.

Metsäteemaan kytkeytyviä yhteistyön tuloksia, oppimisaihioita, sekä Laukansaaren tutkimuspuistoon ja metsämuseo Lustoon kytkeytyvää paikkatietoa on koottu noin vuoden ajan julkiseen www.openmetsa.fi ympäristöön.

Petteri Vanninen

Kolumnin on kirjoittanut Maa- ja metsätaloustieteen tohtori, projektikoordinaattori Petteri Vanninen

_Kirjoitus on osa Yle Etelä-Savon Tiedon väärti -kolumnisarjaa. _

Suosittelemme