Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Vaasan seudun jätteet kaatopaikan sijasta hyötykäyttöön

Vaasan ja lähiseudun jätteet eivät enää mätäne kaatopaikalla. Jäteyhtiö Stormossen pystyi viime vuonna hyödyntämään lähes kaiken vastaanottamansa jätteen eri materiaaleiksi ja energiaksi.

Jäteyhtiö Stormossenin kaatopaikka
Kuva: Juha Kemppainen / Yle
Päivi Rautanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Jäteyhtiö Stormossenin jätteistä vain vajaa neljä prosenttia päätyi viime vuonna kaatopaikalle. Yhtiö saavutti vuonna 2013 uuden ennätyksen jätteiden hyödyntämisessä, peräti 96 prosenttia jätteestä päätyi muuksi materiaaliksi tai energiakäyttöön. Materiaaliksi meni 46 prosenttia jätteestä ja energiaksi 50 prosenttia.

Koko maassa vuoden 2012 tilastojen mukaan keskimäärin kolmannes jätteestä loppusijoitettiin vielä kaatopaikoille. Näin ollen Stormossen kuuluu maan kärkikastiin jätteiden hyödyntämisessä.

Stormossenin vastaanottomat jätemäärät kasvoivat yli kahdeksalla prosentilla viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Jäteyhtiö otti vastaan 137 000 tonnia jätettä, 11 000 tonnia puhtaita maamassoja ja 17 000 tonnia pilaantuneita maita. Hyöty- ja ekopisteisiin tuotiin 14 000 tonnia jätettä.

Jätteet hyötykäyttöön paikallisesti

Stormossenilta kerrotaan, että lähes kaikki jätteen hyödyntäminen tapahtuu paikallisesti. Yhtiön oma materiaalihyödyntäminen tapahtuu pääasiassa Stormossenin biokaasulaitoksessa. Yhtiö käyttää biokaasua sähkön tuottamikseksi omiin tarpeisiinsa. Osa biokaasusta myydään lämpöenergiaksi.

Biojätteen ja lietteen käsittelystä syntyvää mädätysjätettä käytetään kompostimullassa. Käsitellyt, pilaantuneet maamassat käytetään kaatopaikan peittomateriaalina, kun taas tiili- ja betonimurska käytetään maarakennusaineena Stormossenilla. Mm. metalliromu, puujäte ja kipsilevyt toimitetaan hyödynnettäviksi muualla.

Stormossen toimitti viime vuonna yli 63 000 tonnia poltettavaa jätettä Westenergylle kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

Suosittelemme