Hyppää sisältöön

”Kuusamon valtuusto ratkaisee Juomasuon kaivosasian”

Ympäristöoikeuden tutkimusprofessori Ismo Pölönen arvioi, että Juomasuon kaivoksesta päätetään uuden kaivoslain perusteella, jolloin kaupunginvaltuuston maankäyttöoikeudet käytännössä ratkaisevat kaivoksen kohtalon.

Kartta Juomasuon kullantutkimusalueen sijainnista.
Kuva: Yle
Arto Veräjänkorva

Kuusamon kaupunginvaltuusto saa ratkaisevan roolin Juomasuon kultakaivoshankkeessa. Näin arvioi Kuusamon kuntapäättäjille luennoinut ympäristöoikeuden tutkimusprofessori Ismo Pölönen Suomen ympäristökeskuksesta.

- Ottaen huomioon YVA:ssa mainitut hankevaihtoehdot, uuden kaivoslain mukaan mennään, Ismo Pölönen toteaa.

Juomasuon kaivoshanketta vetävän Dragon Mining -yhtiön valttikorttina on aiemmin pidetty vanhaa, Outokummun ajoilta periytyvää Juomasuon kaivospiiriä, johon uskottiin sovellettavan edelleen vanhaa kaivoslakia.

Uuden kaivoslain nojalla kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat suuremmat, ja etenkin kaavoituksen rooli korostuu vanhaan kaivoslakiin verrattuna.

- Tulevassa yleiskaavoituksessa kunta voi ympäristölupaa tai kaivoslupaa tehokkaammin vaikuttaa, ettei alueelle tule toisia elinkeinoja tai ympäristöä haittaavia toimintoja.

YVA-selostukselle moitteita

Juomasuon ympäristövaikutusten arviointiselostukseen perehtynyt professori Ismo Pölönen pitää YVA-selostusta osin puutteellisena.

Toisaalta hän korostaa, että selostus antaa hyvän peruskuvan hankkeesta, sen eri vaihtoehdoista, louhosten ja rikastamon toiminnasta ja päästöjen luonteesta.

- Mutta päätelmissä on olennaisia puutteita, esimerkiksi matkailuvaikutusten osalta.

- Päätelmiä ei ole perusteltu asianmukaisesti, eivätkä ne perustu selkeisiin tutkimustuloksiin.

Professori uskoo kuitenkin, että puutteet eivät edellytä uutta valmistelua, vaan kaivattuja tietoja voidaan täydentää kaavoitusmenettelyssä.

- Osin puutteet ovat sellaisia, että oikeudellisesti arvioiden hankkeesta vastaavan ei ole niitä tarvinnutkaan tuottaa. Mutta tällaista tietoa tarvitaan yleisen edun näkökulmasta päätöksenteon pohjaksi, Ismo Pölönen perustelee.     

Suosittelemme sinulle