Hyppää sisältöön

Kevitsan kaivoksella vesistöpäästö

Kevitsan kaivoksella Sodankylässä on havaittu ympäristöluvan vastainen vesistöpäästö. Lapin Ely-keskuksen mukaan kyse on puhdistettujen jätevesien valumisesta Mataraojaan. Viranomaisen mukaan päästöstä ei ole vaaraa ympäristölle tai ihmisille. Päästö havaittiin viime syksynä.

Kevitsa Mining Oy
Kuva: Kevitsa Mining Oy
Tapani Leisti

Mataraojasta havaitut päästöt ilmenevät kaivosyhtiö FQM Kevitsa Mining Oy:n Lapin Ely-keskukselle lähettämästä tarkkailuraportista. Raportin on tehnyt konsulttiyhtiö Ramboll.

Raportin selostamien näytteiden mittausten mukaan kaivoksen läheltä Kitisen jokeen laskevassa Mataraojassa havaittiin sulfaatti- ja kloridipitoisuuksien nousua jo lokakuussa 2013.

Rambollin 31.1.2014 päivätyssä Raportissa havaintoja Mataraojaan päätyneistä sulfaatista ja kloridista selostetaan seuraavasti:

”Mataraojan pisteillä oli havaittavissa aikaisemmin tarkkailussa havaittuun pitoisuustasoon verrattuna huomattavaa erityisesti sulfaatin ja kloridin pitoisuuksien nousua loppuvuoden aikana. Alkuvuonna 2013 pitoisuudet etenkin kaivostien sillan kohdalla sijaitsevalla pisteellä olivat lähellä aiemmin todettuja, jopa alhaisemmalla tasolla, mutta lokakuusta lähtien mm. sulfaattipitoisuudet, kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuudet nousivat huomattavasti. (…) Mataraojan pitoisuuksien nousuun on voinut vaikuttaa loppuvuoden 2013 suurempi pintavalutuskentälle johdetun veden määrä sekä pintavalutuskentän talviaikainen toiminta.”

Kaivosyhtiö: ei kommentoitavaa

Lapin Ely-keskuksen ylitarkastaja Eira Luokkanen kuvaa Yle Uutiset Lapille päästöjä alhaisiksi ja ettei niistä arvioida aiheutuneen haittaa ympäristölle tai veden käyttäjille.  

Ympäristöluvan mukaan Mataraojaan ei ole lupa johtaa edes puhdistettuja jätevesiä. Ne pitäisi johtaa suoraan suurempaan Kitisen jokeen.

Lapin Ely-keskus on pyytänyt kaivosyhtiö FQM Kevitsa Mining Oy:ltä selvitystä siitä, kuinka puhdistettujen jätevesien pääsy Mataraojaan estetään.

Lapin Ely-keskuksen ylitarkastaja Eira Luokkasen mukaan tammikuussa 2014 otettujen vesinäytteiden perusteella kuormitus Mataraojaan on vähentynyt.  

Kaivosyhtiö FQM Kevitsa Mining Oy:n ympäristöjohtaja Ulla Syrjälä vastasi Yle Uutiset Lapin haastattelupyyntöön lyhyesti, että yhtiöllä ei ole tällä hetkellä aiheesta kommentoitavaa.

Sodankylässä toimiva Kevitsan kaivos tuottaa nikkeliä ja kuparia.

Suosittelemme sinulle