Hyppää sisältöön

Talvivaaran aliurakoitsijoiden konkurssiaaltoa ei tullut

Kun Talvivaara haki yrityssaneeraukseen, kymmeniltä yrityksiltä jäi runsaasti saatavia odottamaan saneerauspäätöstä. Suurimmat velkasaatavat ovat miljoonaluokkaa. Alihankitayrityksiä pelättiin kaatuvan joukoittain. Kainuun Osuupankin yritysanalyysin mukaan konkursssiaaltoa ei ole odotettavissa.

Kuva: Heikki Rönty / Yle
Esko Tikkanen

Kainuulaispankin asiakkaina olevat Talvivaaran aliurakoitsijat näyttävät selviävän talven yli pelättyä pienemmin vaurioin. Pankinjohtaja Toni Kemppinen Kainuun Osuupankin yrityspankista sanoo, ettei konkurssiaaltoa tule. Luottamuksensa hän perustaa yritysanalyysiin, jonka pankki teki noin 50 Talvivaarassa työskentelevästä asiakkaastaan.

- Näyttää siltä, että ne odotetut haasteet eivät olleet niin isoja kuin alun perin pelkäsimme. Yritykset omilla taseillaan selviävät ilman suuria konkurssiaaltoja ja varsinkaan suuria luottotappioita pankille, mutta toki henkilötasoiset haasteet toteutuvat eli työpaikkoja on vaarassa. Siltä osin riskejä on.

Kemppinen muistuttaa, ettei pankilla ole kokonaiskuvaa kaikista alihankkijoista.

- Kainuulaisten yritysten määrä oli oletettua pienempi. Se osaltaan pienensi kainuulaisten yritysten riskiä. On myös muistettava, että meillä ei ole kuvaa koko alihankkijaverkostosta. Nyt puhutaan pääalihankkijoista, mutta monessa urakakassa töitä tekee alihankkijoiden ketju.

Jotkut pankin asiakasyrityksistä ovat lähteneet kokonaan pois kaivokselta ja osa on siirtänyt jo vuosia sitten toimintojaan myös muihin vastaaviin kohteisiin. Osa pankin asiakkaina olevista alihankkijoista tekee Talvivaarassa kriittisiksi katsottuja töitä.

- Käsitykseni on, että niistä kriittisistä töistä, joita Talvivaarassa on pakko tehdä, on annettu myös lupa maksaa korvaus, sanoo Kemppinen.

Pankki tuntee armoa, verottaja ei

Yrityksillä on paljon saatavia sisällä. Arvonlisäverotus aiheuttaa onat kiemuransa, koska vero on joka tapauksessa tilitettävä valtiolle. Yleinen verokanta on 24 prosenttia, eli esimerkiksi 100 000 euron laskusta valtiolle tilitetään 19 355 euroa, vaikka laskua ei olisi maksettukaan.

- Uskon, että yritykset selviävät niistä vahvojen taseidensa turvin. Riskianalyysissamme on otettu huomioon, että yritykset ovat joutuneet maksamaan laskusta arvonlisäverot, vaikka Talvivaara ei ole maksanut niille laskujaan.

Pankki on tukenut asiakkaitaan muun muassa maksuohjelmia laatimalla.

- Toki viime kädessä yritys joutuu sopeutumaan tähän hankalaan tilanteeseen, eikä pankki voi siinä olla paljonkaan apuna. Rahaliikenteen turvaamisessa, rahoituksessa ja käyttöpääoman saamisessa olemme olleet mukana ja se on toki meidän tehtävämmekin. Koemme vastuumme tässä tehtävässä hyvin tärkeäksi, sanoo Kemppinen.

- Näkemyksemme on, että mitään merkittävää luottotappioiden määrää sieltä ei ole tulossa lähivuosinakaan. Toki yllätyksiä saattaa tulla, mutta se on olennainen osa yrityspankkitoimintaa. Aina kaikkia saatavia ei saada takaisin.

"Toistakymmentä yrityskumppania koko ajan alueella"

Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissisen mukaan kaivoksella olevien alihankintayritysten määrä vaihtelee.

- Päivittäin alueella työskentelee 10 - 15 yritystä ja heidän työntekijämäärä vaihtelee 50 - 80 henkilön välillä. Vaihtelua määrään tuo muun muassa vuorojen vaihtuminen.

Suosittelemme sinulle