Hyppää sisältöön

Nelikaistaisesta tiestä toivotaan Vaasassa apua ruuhkiin

Vaasassa Yhdystien ja Alskatintien ruuhkia ja onnettomuusherkkyyttä on päivitelty pitkään, mutta nyt alueelle on valmistumassa tienparannussuunnitelma. Tarkoituksena on rakentaa pitkin matkaa nelikaistainen tie. Suunnitelmia on piirretty nyt reilu vuosi.

Alskatintie Isolahden liittymän kohdalta
Heidi-Maria Harju,
Antti Haavisto

Vaasan Yhdystien ja Alskatintien mittavat parannussuunnitelmat ovat nyt esittelyvalmiina asukkaille. Aivan valmista ei vieläkään ole, sillä tiistaisen asukkaiden kuulemisen jälkeen suunnitelmia vielä viimeistellään, ja valmiina niiden pitäisi olla myöhemmin keväällä.

Paikalle on tehty kaksi tiesuunnitelmaa, joista toinen lähtee moottoritieltä ja päättyy Sepänkyläntiehen, toinen Isolahden kohdilta Singsbyntielle saakka. Näille väleille on piirretty kulkemaan nelikaistaiset tiet. Lisäksi osuuksille rakennetaan eritasoliittymiä, melusuojausta ja kevyenliikenteenväyliä.

Rakentamiselle ei ole kuitenkaan vielä minkäänlaista aikataulua, koska rahoitustakaan ei ole. Kaikkiaan rahaa tarvittaisiin noin 80 miljoonaa euroa.

"Turhasta eivät autoilijat ole valittaneet"

Monelle autoilijalle aamuruuhkat Alskatintiellä ovat joka-aamuisia. Vaasan kaupungin kuntatekniikan suunnittelupäällikkö Pertti Hällilä vakuuttaa, etteivät vaasalaiset ole turhasta purnanneet.

– Aihetta on ollut ilman muuta. Ja se on kuitenkin näin, että meillä on maankäyttöä tulossa vielä sinne pohjoisen suunnalle paljon lisää. Jotta me saadaan alue tulevaisuudessa omakotialueiksi, niin meidän täytyy kehittää pääväyliä. Siinä mielessä tämä Alskatintien–Yhdystien kehittäminen on ehdottoman tärkeää.

Myös tilastot tieosuuden liikennemääristä kertovat, että jotain pitäisi tehdä.

– Tuossa Onkilahden kohdalla on jo nyt 23 000 ajoneuvoa 1+1-kaistaisella väylällä, se ylittää kaikki rajat! Vähän pohjoiseen päin mennessä ajoneuvoja on yli 12 000. Ne on suuria liikennemääriä, ja kun ottaa vielä huomioon, että meille tulee todennäköisesti suuri kaupallinen keskus Risöhön, niin meidän tulisi varautua näihin, ettei liikenne kokonaan jumiudu tulevaisuudessa, perustelee Pertti Hällilä.

Ruuhkien lisäksi tieosuudella sattuu myös paljon onnettomuuksia.

– Juuri Gerbyn Rantatien ja Alskatintien risteyksessä on tosi paljon onnettomuuksia ja niiden määrä pitää pystyä ratkaisemaan muun muassa rakentamalla eritasoliittymiä. Myös tuolla Pitkämäen moottoritien rampin kohdalla nopeudet ovat suuria ja silloin onnettomuudetkin ovat vakavampia. Nämä kaksi kohtaa ovat erityisen hankalia liikenteellisesti.

Liikennepoliittinen selonteko määrää paljon

ELY-keskuksen projektipäällikkö Janne Ponsimaa kertoo, että Yhdystien ja Alskatintien suunnitelma on ELY-keskuksen ykköshanke, jolle rahoitusta lähdetään hakemaan. Summa on iso, eikä Ponsimaa pidä kovin todennäköisenä, että sille sataisiin kerralla koko rahoitus.

– Koko hanketta voi olla vaikea saada kerralla toteutumaan, mutta suunnitelma on mahdollista toteuttaa myös vaiheittain, siihen on pyritty, Ponsimaa toteaa.

Kuntatekniikan suunnittelupäällikkö Pertti Hälliläkin myöntää, että summa on iso, mutta toisaalta ratkaisut palvelevat pitkään. Hankkeen toteutuminen ja aikataulu ovat viime kädessä kiinni siitä, miten hanke pärjää hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa.

– Siellä kaikki hankkeet laitetaan listalle, ja jos pärjäämme hyvin tässä, niin on mahdollista, että se pääsisi jo johonkin toteutusaikatauluun. Eduskunta tietenkin viime kädessä asiasta päättää. Rahoituskysymyshän tässä on se suurin asia, Hällilä toteaa.

Suosittelemme sinulle