Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Riita Oulujoen vedestä jatkuu – Talvivaara ja Fortum napit vastakkain

Korkein hallinto-oikeus on palauttanut vesiriidan takaisin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Fortumin mukaan Talvivaaran vedenkäyttö aiheuttaa satojen tuhansien eurojen tappiot yhtiön vesivoimaloille ajan kuluessa. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Fortumin vaatimukset reilu vuosi sitten, mutta nyt riita palautuu takaisin lähtöruutuun.

Oulujoen Merkikosken padon ohijuoksutuksia marraskuun lopussa.
Kuva: Hannu Karjalainen / Yle
Heikki Rönty
Avaa Yle-sovelluksessa

Energiayhtiö Fortumin ja Talvivaaran kaivosyhtiön riita Oulujoen vedestä käsitellään uudestaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen asiassa, koska se ei ole KHO:n mukaan perustanut päätöstään AVI:n selvitykseen.

Fortum vaatii Talvivaaran vedenkäytöstä korvausta, koska se energiayhtiön mielestä pienentää Oulujoen kuuden vesivoimalan tuottoja. Riita koskee toukokuun 2008 ja joulukuun 2009 välisenä aikana virranneita vesiä.

Vaasan hallinto-oikeus päätti reilu vuosi sitten, ettei Fortumille aiheudu tilanteesta korvattavaa vahinkoa. Se perusteli päätöstään sillä, että Talvivaaran vedenkäytön vaikutus Oulujärven vedenkorkeuksiin on ollut siinä määrin vähäinen, ettei veden johtamisesta ole aiheutunut arviointitarkkuuden rajoissa arvioitavaa vesivoiman tuoton vähentymistä Oulujärvestä alavirtaan olevilla voimalaitoksilla.

Lisäksi etäisyys Talvivaaran kaivoksen vedenottopaikalta Oulujoen voimalaitoksille on niin suuri ja valuma-alue kasvaa niin moninkertaiseksi, että vedenoton vaikutukset voimalaitoksilla jäävät häviävän pieniksi.

Kaivosyhtiö Talvivaaran kipsisakka-altaan ja uraanilaitoksen portti.
Talvivaaran kaivos sijaitsee Sotkamossa. Kuva: Heikki Rönty / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityksissä on aiemmin todettu, että Talvivaaran kaivostoiminta vaikuttaa Oulujoen vesistön voimatalouteen sen käyttämän raakaveden nettovedenoton verran, mikä on pois voimalaitosten kautta juoksutettavasta vesimäärästä.

Korkein hallinto-oikeus otti päätöksessään myös huomioon Fortumin toimittamat muut selvitykset. Asian käsittely voidaan KHO:n mukaan tarpeen mukaan yhdistää muiden mahdollisesti vireillä olevien samaa asiaa koskevien hakemusten käsittelyyn.

Vaikka valitusasian ratkaisu koskee vuosia 2008 ja 2009, voi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä olla merkitystä myös tulevaisuudessa, kun arvioidaan kaivoksen vedenoton vaikutuksia.

Suosittelemme