Hyppää sisältöön

Voisiko suomalainen poliisi näyttää tältä?

Silminnäkijä kertoo tarinan musliminaisesta, joka ei päässyt unelma-ammattiinsa poliisiksi huivin käytön takia. Poliisin virkapuvun kanssa ei saa käyttää uskonnollisia tunnuksia.

Silminnäkijä testasi, miltä huivipäinen poliisi näyttäisi. Esimerkiksi Ruotsissa poliisi voi käyttää uskonnollista päähinettä. Kuva: Yle / Silminnäkijä

Musliminaiselta kysyttiin Poliisiammattikorkeakoulun haastattelussa, miten hän suhtautuisi siihen, jos huivin käyttö työaikana kiellettäisiin. Nainen ehdotti, että asiasta voisi neuvotella ja että huivia voisi myös muokata tarpeiden mukaan.

– Haastattelijan mielestä asiasta ei voinut neuvotella, enkä päässyt kouluun. Olen aina halunnut poliisiksi ja nyt olen joutunut luopumaan unelmastani. Huivi on identiteettini ja uskontoni, enkä voi siitä työaikana luopua, kertoo 38-vuotias musliminainen anonyymisti torstain Silminnäkijä-ohjelmassa.

Naisen mielestä oli tärkeää, että asiasta puhutaan. Hän ei kuitenkaan itse halunnut olla ensimmäinen, joka tulee julkisuuteen.

Naisen pettymys on suuri, vaikka Poliisiammattikorkeakoulun hakutilanteesta on jo reilu vuosi. Hän jopa harkitsee muuttavansa pois Suomesta. Nainen ihmettelee, miksi Suomessa poliisi ei voi käyttää huivia, kun esimerkiksi Ruotsissa (vuodesta 2006) se on mahdollista.

– Huivit, turbaanit ja juutalaisten kipat sallittiin, koska Ruotsin poliisi haluaa eri taustoista tulevia poliiseja. Lisäksi katsottiin, että päähineiden salliminen on yhdenvertaisuuslain mukaista, kertoo Ruotsin poliisin tiedottaja Carolina Ekéus.

Huivi voitaisiin yhdistää poliisin virka-asuun esimerkiksi näin. Kuva: Yle / Silminnäkijä

– Meitä huivia käyttäviä musliminaisia tarvittaisiin Suomen poliisissa. Esimerkiksi osaisin varmasti ratkoa maahanmuuttajien ongelmia eri tavalla kuin muut poliisit. Lisäksi voisin kouluttaa muita poliiseja uskonto- ja kulttuurikysymyksissä, sanoo poliisin ammatista haaveillut musliminainen.

– Haluan olla osa yhteiskuntaa, mutta yhteiskunta ei halua minua. Yhteiskunnan rakentaminen näyttää kuuluvan vain tiettyihin normistoihin ja tiettyihin työpaikkoihin, jossa me "huivipäiset" olemme piilossa muilta kansalaisilta.

Poliisi ei voi käyttää huivia tai turbaania

Poliisiammattikorkeakoulussa toivotaan, että kouluun hakisi nykyistä enemmän maahanmuuttajataustaisia ja vähemmistöjen edustajia.

– Tavoite on myös rekrytointistrategiassamme. Haluamme, että poliisikunta moninaistuu, sanoo Tampereen Poliisiammattikorkeakoulun opintoasiainpäällikkö Lotta Parjanen.

Kouluun tulee myös kyselyjä uskonnollisia päähineitä käyttäviltä henkilöiltä.

– Kyselyjen määrä on kasvanut viime vuosina. Halutaan tietää, miten poliisissa suhtaudutaan huivin tai turbaanin käyttöön.

Haluan olla osa yhteiskuntaa, mutta yhteiskunta ei halua mua.

Poliisikouluun hakenut musliminainen

Kyselyjen ja haastattelussa olleen musliminaisen tapauksen vuoksi Poliisiammattikorkeakoulu pyysi viime vuonna Poliisihallitukselta kannanottoa siihen, voiko uskonnollisia tunnuksia käyttää poliisin virkapuvun kanssa.

Poliisihallitus vastasi, että virkapuvun kanssa ei saa käyttää uskonnollisia tunnuksia. Virka-asun käytöstä määrätään poliisilaissa ja pukuun kuuluvista asusteista säädetään vielä erikseen asetuksella.

"Huivi vaarantaisi poliisin luotettavuuden ja puolueettomuuden"

Poliisihallitus perustelee uskonnollisten päähineiden kieltoa muun muassa seuraavalla tavalla:

Huivit ja turbaanit voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin kantajalle ja partiokaverille (kuristamis- tai muu vahingoittamismahdollisuus).

Päähine voisi herättää poliisin kanssa tekemiseen joutuvassa henkilössä aggressioita tai negatiivista suhtautumista.

Päähineiden salliminen voisi johtaa siihen, että vaadittaisiin muitakin uskontoon liittyviä oikeuksia, esim. oikeutta osallistua rukoushetkiin.

Käyttö vaarantaisi poliisin mainetta luotettavana ja puolueettomana viranomaisena.

"Menkää tutustumaan Ruotsiin"

Poliisikouluun hakenut musliminainen sanoo, että Poliisihallituksen perustelut osoittavat ennakkoluuloisuutta.

– Mistä he tietävät, että miten kansalainen reagoisi huivipäiseen poliisiin? Miten he voivat ennakoida, että ihmiset eivät luottaisi yhtälailla huivipäiseen poliisiin?

– Kukaan ei ole vaatinut käytettäväksi esimerkiksi kasvohuntuja, johon perusteluissa viitataan. Huivi peittäisi pään ja kaulan ja se voisi olla vaikka kypärän alla.

Kuvitteellinen tilanne miltä huivipäinen poliisi voisi näyttää. Kuva: Yle / Silminnäkijä

– Onko näistä asioista kyselty ollenkaan esimerkiksi muslimeilta tai sikheiltä itseltään? Me eri uskontokuntien edustajat voisimme kertoa asioiden faktat ja miten asioissa voidaan joustaa. Pitäisiköhän Poliisihallituksen edustajien käydä myös tutustumassa maihin, joissa huivi on mahdollinen, esimerkiksi Ruotsissa? Ovatko maan poliisivoimat kaatuneet huivipäisen poliisin olemassa oloon?

Mielenkiintoisin kohta perusteluissa on "Intressiristiriitoja"-otsikon alla.

On uskontoja, joissa länsimaisen demokratian käsityksen mukaan eri sukupuolet eivät ole tasa-arvoisia keskenään. Suomessa poliisi kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti uskonnollisesta tai muusta vakaumuksesta riippumatta, naisten asema on turvattu perustuslaissa. Lisäksi Suomessa poliisihallinnon tavoitteena on lisätä naisten määrää esimiestehtävissä. Näiden intressien välinen ristiriita olisi omiaan vaikeuttamaan sellaista uskontoa julkisesti tunnustavan poliisimiehen toimintaa, jossa uskonnossa eri sukupuolet eivät ole keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Lisäksi se olisi omiaan heikentämään poliisiorganisaatiota sisältäpäin, eikä poliisiorganisaation toiminta ulospäin näyttäisi hyvältä.

– Musliminainen voi aivan hyvin olla johtotehtävissä, hänellä voi olla miespuolisia alaisia ja hän voi olla heidän kanssaan työssä.

– Harmi, että Poliisihallitus piilottaa asian virkapukusäädökseen, eikä reilusti vain sano, että emme hyväksy teitä ja sillä siisti. Suomen on turhaa puhua tasavertaisista laeista ja että tämä on demokratiaa, kun säännöt eivät koske kaikkia ihmisryhmiä.

Räsänen: "Kaikki musliminaiset eivät käytä huivia"

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) pitää nykyistä virkapukua toimivana eikä muutoksia poliisipukuun ei ole ministerin mukaan vireillä.

– On tärkeää, että poliisi virka-asullaan ilmentää julkisen vallan edustamista, ei tiettyä uskonnollista vakaumusta.

– Kun poliisi saattaa joutua ratkomaan hälytystehtävissä sellaisia ristiriitatilanteita, joissa voi olla erilaisten aatteellisten taustojen omaavia henkilöitä konfliktissa keskenään, niin virka-asulla korostetaan myös poliisin puolueettomuutta.

Räsäsen mukaan kaikki musliminaiset eivät käytä huivia.

– Varmaan osa voi luopua virkatehtäviä hoitaessaan huivista, sanoo ministeri.

Räsänen neuvoo, että jos joku kokee tulleensa loukatuksi asian takia, hänen kannattaisi harkita kantelun tekemistä, jotta voitaisiin testata, rikkooko poliisin virka-asumääräys uskonnonvapautta eli yhtä perusoikeuttamme.

Silminnäkijä: Työsuhdehuivi to 3.4.2014 Yle TV2 klo 20

Suosittelemme sinulle