Hyppää sisältöön

YK-komitea: Latviassa syrjitään venäjänkielisiä

Latviassa on suuri venäläisvähemmistö, joka YK-komitean mielestä on kohtuuttoman epätasa-arvoisessa asemassa valtaväestöön nähden. Ukrainan kriisi on kuumentanut myös Baltian venäläiskysymystä.

YK:n ihmisoikeuskomitea kehottaa Latviaa muuttamaan kielilakejaan, jotka komitean mukaan syrjivät venäjän- ja muita vähemmistökielisiä asukkaita työmarkkinoilla.

Komitea sanoo olevansa huolissaan vaatimuksista, jotka edellyttävät työnhakijoilta tietyntasoista latvian taitoa, sekä vähemmistöjen ja muiden kuin Latvian kansalaisten sulkemisesta joistakin yksityissektorin ammateista.

Komitea kehottaa Latviaa lisäämään ponnisteluja kansainvälisten sopimusten mukaisten ihmisoikeuksien täydeksi toteuttamiseksi. Kielilakeja tulisi muuttaa sen varmistamiseksi, etteivät muihin kuin latviankielisiin kohdistuvat rajoitukset ole kohtuuttomia ja syrjiviä, komitea sanoo.

Latviaa kehotetaan myös tutkimaan, voitaisiinko ilmaiseen kieliopetukseen oikeutettujen määrää lisätä, ja luopumaan vähemmistökieliseen opetukseen kohdistuvista budjettileikkauksista.

Neuvostoliitto suosi muuttoliikettä Baltiaan

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjä on toistuvasti arvostellut Latvian kielipolitiikkaa ja Latvia on vastannut syyttämällä Venäjää puuttumisesta Latvian sisäisiin asioihin. Ukrainan kriisin vuoksi kysymyksestä on tullut erityisen kuuma.

Latvian kieli on ainoa virallinen kieli maassa, jonka noin kahdesta miljoonasta asukkaasta neljännes puhuu äidinkielenään venäjää.

Venäläisväestön suuri määrä johtuu neuvostohallinnon politiikasta, jonka takia Baltian maihin lähetettiin mielellään muita neuvostokansalaisia. Latvian mukaan nykyinen lainsäädäntö on välttämätön tuonaikaisten vääryyksien korjaamiseksi.

Vuonna 1991 itsenäistynyt Latvia ei myöntänyt neuvostoaikana saapuneille ja heidän jälkeläisilleen kansallisuutta, elleivät he selvinneet kielikokeesta. Nykyisin kansalaisuus puuttuu noin 13 prosentilta asukkaista.

Toissa vuonna venäjänkieliset yrittivät kansanäänestyskampanjalla muutosta asemaansa, mutta epäonnistuivat.

Suosittelemme sinulle