Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Kuolan kaivosteollisuus saastuttaa yhä

Kuolan niemimaan kaivannaisteollisuuden saasteet piinaavat yhä Pohjois-Norjaa. Aivan Norjan rajalla olevan Venäjän Petsamon nikkelitehtaan saasteet ylittävät EU:n raja-arvot, mutta Venäjän ei tarvitse niitä noudattaa. Suomi säästyy Kuolan pahimmilta ilmansaasteilta, koska idästä tuulee harvoin Suomeen päin.

Nikkelin sulatusuuni
Kuva: Norilsk Nickel
Tapani Leisti
Avaa Yle-sovelluksessa

Norjan itäisimmästä kolkasta Paatsjokilaaksosta näkyvät Venäjän Nikkelin kaivoskaupungin piiput savupatsaineen vain muutaman kilometrin päässä.  Piiput kuuluvat maailman suurimmaksi nikkelintuottajaksi itseään kehuvalle venäläiselle Norilsk Nickel -konsernille. Yhtiön toinen tuotantolaitos on vähän kauempana rajasta Zapoljarniyssa.

Upporikas yhtiö tunnetaan Suomessa Harjavallan nikkelitehtaasta ja Talvivaaran bioliuotuskaivoksen alkuperäisenä suurasiakkaana.  

Vaikka Petsamon nikkeliteollisuuden päästöt ovat vain neljännes 1970-luvun hirmutasoista, rikkovat ne Norjan soveltamat EU:n terveysrajat, sanoo erikoistutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitokselta.

– Norjan pohjoisimmassa kolkassa EU:n raja-arvot ihmisten terveyden suojelemiseksi ylittyy, mikä tietysti on aika paha asia. Esimerkiksi Suomessa tämmöisiä ylityksiä ei juuri ole. Venäjän ei tarvitse noudattaa EU:n arvoja.

Viisi kertaa Norjan päästöt

Petsamon nikkelilaitosten rikkidioksidipäästöt ovat Norjan ilmantutkimuslaitoksen Norsk institutt for luftforskningin NILU:n mukaan 100 000 tonnia vuodessa eli yli viisi kertaa enemmän kuin Norjan kaikki päästöt yhteensä. NILU:n mukaan myös raskasmetallien kuten nikkelin, kuparin, koboltin ja arseenin päästöt ovat merkittäviä.  

Ilmatieteen laitoksen mukaan koko Suomen rikkidioksidin vuosipäästöt ovat 50 000 tonnia eli puolet Petsamon kahden laitoksen määrästä.

Ilmatieteen laitos seuraa ilmansaasteita Lapissa kolmella asemalla. Lähin on Raja-Jooseppi 120 kilometriä lounaaseen Petsamon nikkelipiipuista ja kauimpana lännessä Pallas kolmensadan kilometrin päässä.

Venäjällä hurja väite: Kuolan saasteet ovatkin Suomesta ja Norjasta

Norjan ilmantutkimuslaitoksen NILU:n nettisivuilla on asiasta englanninkielinen tiedote, jossa venäläisväitteet kiistetään väärinä ja epätieteellisenä.  

Kuolan saastekeskustelu pantiin Venäjällä viime kesänä päälaelleen. Sikäläisissä tiedotusvälineissä väitettiin sikäläisten tutkimuksien osoittavan, että Murmanskin alueen ilmansaasteista merkittävä osa onkin peräisin lännestä eli Norjasta ja Suomesta.

Myös Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Pia Anttila tyrmää Venäjällä esitetyt väitteet Suomesta ja Norjasta Kuolan ilmansaasteiden lähteenä. Kyse voi olla politiikasta.

– No siinä on varmaan ihan heidän omia tavoitteitaan, ehkä siellä tehdään jotain sisäpolitiikkaa.      

Lapissa Euroopan puhtain ilma

Lapin ilma on säilynyt puhtaana, koska Lapissa tuulee yleensä eteläisistä ilmansuunnista. Tämä vastatuuli estää saastuneiden ilmamassojen kulkeutumisen Lappiin saakka Petsamon piipuista. Heti kun tuulee idästä, Lapin saastemittarit värähtävät.

– Suomen suuntaan tuulee hyvin paljon harvemmin. Käytännössä voisi sanoa, että pari kertaa kuukaudessa Suomen puolelle tulee sieltä saastuneempi ilmamassa, eli meillä tosiaan nämä pitoisuudet ja päästöt näkyvät, mutta pitoisuudet ovat paljon alhaisempia kuin Norjan puolella.

Suomessa mittaukset ovat osoittaneet selkeästi itä-länsisuuntaisesti Kuolasta peräisin olevan rikkidioksidin, kuparin ja nikkelin pitoisuuksia. Pitoisuudet ovat vähäisiä ja vähentyneet Anttilan mukaan parinkymmenen vuoden ajan pysytellen viimeiset viisi vuotta samantasoisina.

Suosittelemme