Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Talvivaaran elämänlanka jatkuu – sinkinostaja antoi 20 miljoonan lainan

Nyrstar myöntää sinkin toimittamiseen sidotun, korkeintaan 20 miljoonan euron lainan Talvivaaran kaivosyhtiölle. Sopimuksen ansiosta Talvivaaran yrityssaneeraus voi jatkua. Laina ei kuitenkaan ratkaise Talvivaaran pitkäaikaisia rahoitusongelmia.

Kaivosyhtiö Talvivaaran kipsisakka-altaan ja uraanilaitoksen portti.
Kuva: Heikki Rönty / Yle
Heikki Rönty
Avaa Yle-sovelluksessa

Yhtiö saa 20 miljoonaa euroa lainaa sinkkitoimituksia vastaan pitkäaikaiselta yhteistyökumppaniltaan, Sveitsissä pääkonttoria pitävältä sinkkiyhtiö Nyrstarilta.

Sopimus mahdollistaa Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyiden jatkumisen. Yrityssaneerauksen selvittäjä puoltaa solmittua sopimusta.

Laina tulee tipoittain – ensimmäinen erä 5 miljoonaa euroa

Laina on nostettavissa useissa erissä, ja jokaisen lainaerän määrä lasketaan suhteessa vastaavaan sinkkitoimitukseen sinkkitoimitussopimuksen ehtojen mukaisesti.  Jokaisen lainaerän arvo vastaa suunnilleen noin puolta sopimuksen mukaisen sinkin markkina-arvosta. Sopimus varmistaa, että Nyrstar saa jatkossakin sinkkitoimituksia Talvivaarasta lisäämättä Nyrstarin nettorahoitusriskiä Talvivaaralle.

Laina ei ratkaise Talvivaaran pitkäaikaisia rahoitusongelmia. Nyrstar jatkaa Talvivaaran kanssa mahdollisuutta löytää yhden tai useita sijoittajia, jotka voisivat osallistua Talvivaaran kokonaisrahoituksen järjestämiseen. Ratkaisun tulisi tarjota riittävästi maksuvalmiutta nykyisen rahoitusvajeen kattamiseksi ja mahdollistaa Talvivaaran suoriutuminen velvollisuuksistaan sinkkitoimitussopimuksen ehtojen mukaisesti, arvioi Nyrstar tiedotteessaan. 

Mikäli rahoitusratkaisu löytyy, on Nyrstar sopinut antavansa Talvivaaralle option jäädyttää tämän jälkeen sinkkitoimitukset aina 80 000 tonniin saakka. Toimitustauon aikana Nyrstar ostaa sinkkiä Talvivaaralta kaupallisin ehdoin, alkuperäisen sopimuksen ulkopuolella, pidentäen näin sinkkitoimitussopimuksen kestoa.

Nyrstarin velvollisuus jatkaa rahoitusta lainajärjestelyn alla lakkaa aikaisintaan, kun joko takaisinmaksettava kokonaissumma, kertyneet korot mukaan lukien, ylittää 20 miljoonan euron enimmäissumman tai kun toimitustauko alkaa. 

Nyrstarille toimitetaan välittömästi noin 10 000 tonnia sinkkiä sinkkitoimitussopimuksen mukaisesti.  Samalla Talvivaara nostaa ensimmäisen, noin 5 miljoonan euron lainaerän.

Nyrstar on Talvivaaran suurin velkoja. Nyrstarin saatavat Talvivaara Sotkamolta olivat marraskuussa 2013 yrityssaneerausmenettelyn alussa yhteensä 232 miljoonaa euroa.

Talvivaara solmi vuonna 2010 Nyrstarin kanssa sopimuksen 1,25 miljoonan tonnin sinkkitoimituksista, jotka Nyrstar maksoi etukäteen.

Nikkelin hinnannousu on merkittävä apu

Talvivaaran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Saila Miettinen-Lähteen mukaan nyt saatu laina on hyvä alku. Yrityssaneerauksen loppuunsaattamista se ei vielä varmista.

- Rahoitustilanne on ollut kriittinen jo jonkun aikaa ja siitä tilanteesta kun lähdetään eteenpäin, niin kaikki on aina kotiinpäin. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että sopimus varmistaa yrityssaneerausohjelmien jatkamisen. Tällä hetkellä ohjelmia valmistellaan ja viimeinen määräaika on toukokuun loppu. Sitä ennen ei voi muuta sanoa, kuin että tämä on tilanne.

Nikkelin maailmanmarkkinahinnan nousu parantaa Talvivaaran selviytymismahdollisuuksia. Nikkelin tonnihinta on noussut viime joulukuun noin 13 000 dollarista lähelle 16 000 dollaria.

- Hinnannousu on todella merkittävä tekijä. Tammi-helmikuussa tuotimme yhteensä yli 2 000 tonnia nikkeliä ja sitä kun lähtee kertomaan 20 prosenttia suuremmalla tai pienemmällä hinnalla, niin kyllä sillä on oikeasti paljon merkitystä. Ei tarvitse kovin pitkää aikaväliä, niin puhutaan jo miljoonista euroista.

Saila Miettinen-Lähde ei kuitenkaan lähde arvioimaan, milloin yhtiöllä on varoja aloittaa louhinta ja uusien liuotuskasojen rakentaminen. Talvivaaran on saatava kasojen uusiminen käyntiin, jotta nikkeliä voi ylipäänsä tuottaa vanhojen kasojen ehtyessä.

- Sitä pitää arvioida tilanteen kehittyessä, mutta valmista vastausta tähän ei ole.

Lisärahoitusneuvottelut jatkuvat, mutta niistä ei julkisteta tietoa niin kauan kuin asiat ovat kesken.

- Työstetään ja työstetään ja toivotaan, että palikka kerrallaan saadaan valmista.

Lisätty Saila Miettinen-Lähteen kommentit klo 11:54

Suosittelemme