Hyppää sisältöön

Laakajärven syvänteissä korkeimmat metallipitoisuudet kahteen vuoteen

Talvivaaran kaivosalueen eteläpuolella sijaitsevan Laakajärven syvänteissä on mitattu suurimpia sulfaatti- ja metallipitoisuuksia sitten vuoden 2012. Pintavedet taas ovat paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin Talvivaaran kaivoksen aiheuttaman kuormituksen aikana.

Vaahtoa Laakajärven laineilla.
Kuva: Pertti Huotari / Yle
Riikka Nurmi

Ylä-Savossa sijaitsevan Laakajärven syvänteiden vedenlaatu on heikentynyt merkittävästi. Pohjois-Savon ely-keskuksen mukaan pahin tilanne on Laakajärven pohjoisosassa ja järven pohjasyvänteissä, joissa on viime kuussa mitattu suurimpia sulfaatti- ja metallipitoisuuksia vuoden 2012 jälkeen. Mangaanipitoisuus on niin korkea, että se voi olla myrkyllinen joillekin eliöille.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen limnologi Taina Hammarin mukaan ilmiö liittyy Talvivaaran nikkelikaivoksen aiheuttamaan kuormitukseen.

- Muutos näkyy sulfaattipitoisuudessa ja nikkelissä, sinkissä, natriumissa, mangaanissa ja kalsiumissa. Ne ovat sellaisia muuttujia, jotka liittyvät (Talvivaaran) kuormitukseen. Yleensäkin talviaikaan jätevesi on raskaampaa ja se painuu syvemmälle veteen.

Pintavesissä tilanne on täysin päinvastainen: Laakajärven päällysveden laatu on nyt parempi kuin koko sinä aikana, kun Talvivaaran kaivos on kuormittanut vesistöä. Sulfaatti- ja metallipitoisuudet Laakajärven eteläosissa ovat pienentyneet.

Kaivosyhtiö Talvivaaran jätevuodot ovat kuormittaneet toistuvasti kaivosalueen eteläpuolella, Vuoksen vesistön suunnassa, sijaitsevaa Laakajärveä.

Vesistöreitin alemmissa järvissä, Kiltuanjärvellä ja Syvärillä, veden laatu on parantunut. Molemmissa järvissä maaliskuun 2014 lopulla tehdyissä mittauksissa sulfaattipitoisuus on puolittunut vuodesta 2012.

Suosittelemme sinulle