Hyppää sisältöön

Talvivaara taas vaikeuksissa vesiensä kanssa

Kainuun ELY-keskus on antanut Talvivaaralle neljännen uhkasakon. Yhtiön on tyhjennettävä kipsisakka-altaansa 100 000 euron sakon uhalla toukokuun puoleenväliin mennessä. Lisäksi ELY-keskus kehottaa yhtiötä laskemaan vedenpinnan kaivoksessa sallitulle tasolle.

Talvivaaran Kuusilammenen kaivos. Kahden miljoonan kuutiometrin vesiallas on suunniteltu keskellä näkyvän, vielä useilla metreillä korotettavan padon oikealle puolelle. Vasemmalla puolella on tarkoitus jatkaa louhintaa.
Kuva: Heikki Rönty / Yle
Heikki Rönty

Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran on lopetettava vesien johtaminen avolouhokseen ja vähennettävä kipsisakka-altaan vettä sakon uhalla.

ELY-keskus kehotti helmikuussa Talvivaaraa vähentämään kipsisakka-altaiden vesimäärän ympäristöluvassa määrätylle tasolle huhtikuun alkuun mennessä. Ympäristöluvan mukaan kipsisakkaaltaan lohkolta 6 pitää vähentää vettä niin paljon, että pinta on lohkojen 5 ja 6 välisen penkereen alapuolella.

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan se on todennut useilla tarkastuskäynneillä huhtikuun aikana, että välipenkere ei ole vielä näkyvissä. Talvivaaran mukaan lohkolla on vettä hieman yli 800 000 kuutiometriä

ELY-keskus on perjantaina määrännyt, että Talvivaaran on vähennettävä kipsisakka-altaan lohkon 6 vesiä siten, että lohkon vesitilavuus saavuttaa alle 500 000 kuutiometrin tason toukokuun puoleenväliin mennessä 100 000 euron uhkasakolla. Talvivaaran ELY-keskukselle aiemmin antaman selvityksen mukaan se kykenee tyhjennykseen.

Yhtiö on tyhjentänyt altaan vesiä avolouhokseen tehtyyn varastoaltaaseen.

ELY-keskuksen mukaan avolouhokseen voidaan varastoida vesiä vain, jos vedet täyttävät ympäristöluvan ehdot. Talvivaaran ELY-keskukselle antamien päästötarkkailutietojen mukaan vesiä ei kuitenkaan ole käsitelty lupamääräyksen mukaisesti, eli tilanne on ympäristöluvan vastainen.

Lisäksi vedenpinta louhoksessa on liian korkealla. Vedenpinta on 17.huhtikuuta ollut tasolla 195,66 metriä merenpinnan yläpuolella eli 0,66 metriä yli Kainuun ELY-keskuksen määräämän ylärajan.

Kainuun ELY-keskus on kehottanut Talvivaaraa välittömästi lopettamaan kipsisakka-altaiden neutraloitujen vesien johtamisen avolouhokseen ja laskemaan avolouhoksen vedenpinnan 195 metrin tasolle kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli kehotusta ei noudateta, voi ELY-keskus antaa asiasta uhkasakolla tehostetun määräyksen, kerrotaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Suosittelemme sinulle